Švenčiausioji Trejybė

2022-06-11 |
Trejybs

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Birželinėse pamaldose Švč. Jėzaus Širdies litanija giedama šiokiadieniais po 18.00 val. Šv. Mišių,  sekmadieniais po Sumos. Šiokiadieniais 17.25 val. kalbamas Rožinis prašant taikos Ukrainai.
  • Birželio 14 d. (antradienis) – pal. Teofiliaus Matulionio vyskupo ir kankinio minėjimas. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val. Gedulo ir Vilties diena.
  • Birželio 19 d. (sekmadienis) – ŠVČ. KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO (DEVINTINĖS) IŠKIMĖ. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. Po Sumos Devintinių procesija.
  • Birželio 27 d. – liepos 1 d. organizuojama vaikų dienos stovykla 6-12 m. vaikams. Minėtomis dienomis užsiėmimai vyks nuo 9-13 val. Registracija raštinėje arba zakristijoje.
  • Liepos 4 d. organizuojama piligriminė kelionė į Žemaičių Kalvarijas. Registracija zakristijoje arba raštinėje.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą