Šventosios Dvasios atsiuntimas (SEKMINĖS)

2022-06-05 |
ccccccccccc

 

 

 

 

 

 

 

  • Birželinėse pamaldose Švč. Jėzaus Širdies litanija giedama šiokiadieniais po 18.00 val. Šv. Mišių,  sekmadieniais po Sumos. Šiokiadieniais 17.25 val. kalbamas Rožinis prašant taikos Ukrainai.
  • Birželio 7 d. – pirmasis mėnesio antradienis. Vakarinėse šv. Mišiose melsimės į Šv. Antaną,  sudėtinėmis aukotojų intencijomis, prašydami jo užtarimo.
  • Birželio 9 d. (ketvirtadienis) – MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS, AUKŠČIAUSIOJO IR AMŽINOJO KUNIGO šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
  • Birželio 12 d. (sekmadienis) – ŠVČ. TREJYBĖS iškilmė. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
  • Birželio 11d. (šeštadienis) organizuojama piligriminė kelionė Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio Keliu. Registracija zakristijoje arba raštinėje.
  • Birželio 27 d. – liepos 1 d. organizuojama vaikų dienos stovykla 6-12 m. vaikams. Minėtomis dienomis užsiėmimai vyks nuo 9-13 val. Registracija raštinėje arba zakristijoje.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą