ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Sekminės)

2024-05-19 |
2018 prenumeratai 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei vyksta šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val. sekmadieniais po Sumos.
  • Gegužės 19 d. (sekmadienis) po Sumos (13.30 val.) koncertas vaikų gynimo dienai. Dalyvauja Panevėžio muzikinio teatro choras.
  • Gegužės 23 d. (ketvirtadienis) – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
  • Katalikiškai žiniasklaidai surinkta 2770 eurų. Ačiū už aukas.
  • Gegužės 26 d. (sekmadienis) – ŠVENČIAUSIOS TREJYBĖS IŠKILMĖ. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
  • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą