V-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2024-02-03 |
Day SimonsMotherinLaw 710
  • Vasario 5 d. (pirmadienis) Šv. Agotos minėjimas. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val. Po kiekvienų Šv. Mišių šventinama duona ir vanduo.
  • Vasario 6 ir 7 dienos – pirmieji mėnesio antradienis ir trečiadienis. Minėtomis dienomis vakarinėse Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis atitinkamai į Šv. Antaną ir Šv. Kazimierą.
  • Vasario 11 d. – (sekmadienis) – pasaulinė ligonių diena. Meldžiamasi už sergančiuosius, po Sumos bus teikiamas Ligonių Sakramentas.
  • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą