V-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2022-04-03 |
John 16
 • Ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val. Švč. Sakramento adoracijos valandoje kviečiame melsti pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.
 • Balandžio 5 d. - pirmasis mėnesio antradienis – 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Šv. Antaną.
 • Balandžio 6 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis – 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Šv. Kazimierą.
 • Balandžio 6 d. 19.00 val. šeštasis Sinodinio Kelio susitikimas parapijos namuose.
 • Balandžio 10 d. – Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis.
 • Gavėnios laiku 17.30 val. penktadieniais einamas Kryžiaus kelias, šeštadieniais giedami Graudūs verksmai.
 • Šiokiadieniais 17.25 val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui.
 • Didįjį  Ketvirtadienį Šv. Krizmos Mišios 10.00 val. Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 18.00 val.
 • Didįjį Penktadienį Kryžiaus pagarbinimo pamaldos 18.00 val. Kryžiaus kelias nuo Katedros iki Švč. Trejybės bažnyčios prasidės 20.00 val.
 • Didįjį Šeštadienį – Velyknakčio vigilija pradžia 22.00 val.
 • Pirmąją Velykų dieną Šv. Mišios 8.00, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
 • Antrąją Velykų dieną 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą