V-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2023-03-25 |
Raising Lazarus 710x440
  • Balandžio 1 d. - pirmasis mėnesio šeštadienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. M. Marijos Širdį.
  • Balandžio 2 d. – Verbų sekmadienis. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. Šventinamos verbos.
  • Balandžio 2 d. (sekmadienis) 16.30 val. Panevėžio Muzikinio Teatro styginių kvarteto koncertas „7 Žodžiai nuo Kryžiaus“
  • 1,2 procento Gyventojų pajamų mokesčio kviečiame skirti parapijai.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą