V-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2022-05-14 |
jesus apostoles cena
  • Gegužinėse pamaldose Švč. M. Marijos litanija giedama šiokiadieniais po 18.00 val. Šv. Mišių,  sekmadieniais po Sumos. Šiokiadieniais 17.25 val. kalbamas Rožinis prašant taikos Ukrainai.
  • Gegužės 21 d. (šeštadienis) Sinodinio Kelio Panevėžio Vyskupijoje Padėkos Šventė. Pradžia Panevėžio Vysk. K. Paltaroko gimnazijoje 11.00 val. Šv. Mišios Katedroje 15.00 val. Plačiau skelbimų lentoje.
  • Gegužės 22 d. (sekmadienis) 12.00 val. vyskupas emeritas Jonas Kauneckas aukos padėkos Šv. Mišias  45 m. kunigystės sukakties proga. Lankysis apaštalinis nuncijus arkivysk. Petar Antun Rajič.  Kviečiame dalyvauti.
  • Birželio 27 d. – liepos 1 d. organizuojama vaikų dienos stovykla 6-12 m. vaikams. Minėtomis dienomis užsiėmimai vyks nuo 9-13 val. Registracija raštinėje arba zakristijoje.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą