VI-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2022-05-21 |
trinidad78
  • Gegužinėse pamaldose Švč. M. Marijos litanija giedama šiokiadieniais po 18.00 val. Šv. Mišių,  sekmadieniais po Sumos. Šiokiadieniais 17.25 val. kalbamas Rožinis prašant taikos Ukrainai.
  • Gegužės 27 d. (penktadienis) prasideda maldų Šventajai Dvasiai devyndienis.
  • Gegužės 29 d. (sekmadienis) – Kristaus Žengimo į dangų iškilmė. Visuomenės komunikavimo priemonių diena.
  • Birželio 11 d. (šeštadienis) organizuojama piligriminė kelionė Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio Keliu. Registracija zakristijoje, raštinėje ir  tel. 861884911 (kun. Tomas).
  • Birželio 27 d. – liepos 1d. organizuojama vaikų dienos stovykla 6-12 m. vaikams. Minėtomis dienomis užsiėmimai vyks nuo 9-13 val. Registracija raštinėje arba zakristijoje.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą