VI-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2024-05-04 |
dievo motina 5ead9f7adf0ea
  • Gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei vyksta šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val. sekmadieniais po Sumos.
  • Gegužės 6 d. (pirmadienis) 18.00 val. melsimės už mirusias Motinas.
  • Gegužės 7 d. - pirmasis mėnesio antradienis.  18.00 val. Šv. Mišios aukojamos sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Šv. Antaną.
  • Gegužės 12 d. (sekmadienis) – KRISTAUS ŽENGIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. Pasaulinė socialinio komunikavimo diena.
  • Gegužės 12 d. (sekmadienis) – Marijos radijo renginys – MARIJATONAS. Renkamos aukos Ukrainos Marijos radijui.
  • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą