Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimas (Velykos)

2022-04-16 |
velykos
  • Ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val. Švč. Sakramento adoracijos valandoje kviečiame melsti pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.
  • Šiokiadieniais 17.25 val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui.
  • Didyjį Penktadienį  – Šventajai Žemei surinkta 1065 eurai. Ačiū už aukas.
  • Pirmąją Velykų dieną Šv. Mišios 8.00, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
  • Antrąją Velykų dieną 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
  • Balandžio 24 d. Atvelykis ir Dievo Gailestingumo sekmadienis. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą