XI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-06-17 |
Ord11A OaksMamre
  • Tęsiasi birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei. Litanija Katedroje šiokiadieniais giedama 17.40 val. sekmadieniais po Sumos.
  • Birželio 24 d. (šeštadienis) – ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMO iškilmė. Šv. Mišios šeštadienio tvarka.
  • Birželio 22 d. organizuojama piligriminė kelionė pal. Ark. Teofiliaus Matulionio keliais. Bus lankoma jo tėviškė, Alantos dvaras, Alantos ir Skiemonių bažnyčios. Registracija zakristijoje.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą