XII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-06-25 |
Untitled design 1 1 1200x624
  • Birželio 26 d. (pirmadienis) – 18.00 val. katedroje  bus teikiamas Sutvirtinimo Sakramentas. Prisiminkime savo maldose sutvirtinamuosius.
  • Birželio 29 d. (ketvirtadienis) – Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
  • Birželio 30 d. (penktadienis) – Panevėžio Katedros konsekravimo metinės. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
  • Liepos 2 d. (sekmadienis) - rinkliava – Apaštalų Sostui – popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams paremti. (Šv. Petro skatikas)
  • Liepos 15 d. organizuojama piligriminė-pažintinė kelionė į Kauną. Bus lankoma Pažaislio vienuolynas, Kauno Arkikatedra, Prisikėlimo šventovė ir kitos garsios Kauno bažnyčios. Registracija zakristijoje.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą