XIII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-07-02 |
cross
  • Liepos 2 d. (sekmadienis) - rinkliava – Apaštalų Sostui – popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams paremti. (Šv. Petro skatikas)
  • Liepos 3 d. (pirmadienis) - Šv. Apaštalo Tomo šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
  • Liepos 1-12 d. – Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai.
  • Liepos 9-16 d. – Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai Marijampolės bazilikoje.
  • Liepos 15 d. organizuojama piligriminė-pažintinė kelionė į Kauną. Bus lankoma Pažaislio vienuolynas, Kauno Arkikatedra, Prisikėlimo šventovė ir kitos garsios Kauno bažnyčios. Registracija zakristijoje.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą