XV-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-07-16 |
brasov sower 710 1
  • Liepos 22 d. (šeštadienis) - Šv. Marijos Magdalietės šventė. Šv. Mišios 8.00, 9.00, 10.00 ir 18.00 val.
  • Liepos 23 d. (sekmadienis) – pasaulinė pagyvenusių žmonių diena. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
  • Liepos 29 d. (šeštadienis) Vaškų parapijos bažnyčioje vyks Gyvojo Rožinio Draugijos XVIII Kongresas. (plačiau skelbimų lentoje)
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą