XVII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-07-29 |
Jesus Mafa Hidden Treasure
  • Rugpjūčio 5 d. (šeštadienis) Gyvojo Rožinio draugijos nariai kviečia į pamaldas Švč. Trejybės Bažnyčioje, kurios prasidės 15.00 val.
  • Rugpjūčio 6 d. (sekmadienis) katedroje Porciunkulės atlaidai. Šv. Mišios įprasta sekmadienio tvarka.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą