XVIII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-07-31 |
Aug04 2019 barns 710
  • Katedroje vyksta grindų šlifavimo darbai, tad šv. Mišios šiokiadieniais aukojamos katedros kriptoje, o savaitgaliais katedroje. Švč. Sakramento adoracija šiokiadieniais taip pat kriptoje. 
  • Rugpjūčio 2d. (antradienis) katedrose ir parapijinėse bažnyčiose galima laimėti visuotinius atlaidus. Reikia aplankyti bažnyčią, būti malonės stovyje ir sukalbėti „Tėve Mūsų“ maldą, bei „Tikėjimo išpažinimą“.
  • Antradienis, trečiadienis, penktadienis, šeštadienis ir sekmadienis – pirmieji mėnesyje. Vakarinėse Šv. Mišiose melsimės minėtomis dienomis sudėtinėmis aukotojų intencijomis atitinkamai į Šv. Antaną, į Šv. Kazimierą, į Švč. Jėzaus ir Marijos Širdis.
  • Rugpjūčio 6 d. Švč. Trejybės bažnyčioje Gyvojo Rožinio Draugijos nariai kviečiami į pamaldas, kurios prasidės 15.00 val.
  • Rugpjūčio 7 d. (sekmadienis) mūsų parapijoje Porciunkulės atlaidai. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą