XX-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-08-20 |
canaanitewoman drouais
  • Rugsėjo 9 d. organizuojama piligriminė kelionė į Didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus Šiluvoje. Platesnė informacija internetinėje svetainėje NAUJIENŲ skiltyje. 
  • Ačiū už Jūsų aukas, kurios skiriamos katedros remonto darbams. 
< atgal į sąrašą