XXVII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-10-02 |
XXVII
  • Spalio 4 d. – pirmasis mėnesio antradienis. 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Šv. Antaną.
  • Spalio 5 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Šv. Kazimierą.
  • Spalio 7 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. 18.00val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.
  • Spalio 9 d. (sekmadienis) švęsime Šv. Pranciškaus Asyžiečio gyvūnų globėjo dieną. 11.30 val. ir 17.30 val. bus laiminami mažieji jūsų augintiniai Katedros šventoriuje.
  • Spalio 5 d. (trečiadienis) – 19.00 val. parapijos pastoracinės tarybos susirinkimas parapijos namuose A. Lipniūno klasėje.
  • Spalio mėnuo – Rožinio ir misijų mėnuo. Kviečiame melstis Rožinio malda šiokiadieniais Katedroje 17.20 val.
  • Spalio 22 d. (šeštadienis) - organizuojama piligriminė kelionė į Imbradą, kur apsireiškę Švč. Mergelė Marija prie Ilgio ežero, į Zarasus bei Salaką. Registruotis galite raštinėje, zakristijoje arba telefonu 861884911 (kun. Tomas). 
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą