XXX-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-10-23 |
XXXa
  • Spalio mėnuo – Rožinio ir misijų mėnuo. Kviečiame melstis Rožinio malda šiokiadieniais Katedroje 17.20 val.
  • Spalio 28 d. (penktadienis) – apaštalų Šv. Simono ir Judo (Tado) šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
  • Spalio 29 d. (šeštadienis) 11.00 val. kviečiame dalyvauti talkoje valant katedrą po grindų šlifavimo darbų prieš artėjančią Kristaus Karaliaus iškilmę.
  • Spalio 30 d. (sekmadienis) – 17.00 val. katechezė – „Apie sesę mirtį“ – ses Elija.
  • Artėja Visų Šventųjų šventė ir mirusiųjų minėjimo diena Vėlinės. Šv. Mišių ir pamaldų tvarka minėtomis dienomis įprastu laiku atitinkamai – sekmadienio tvarka, ir 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą