XXXII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-11-06 |
XXXII
  • Lapkričio 1-8 d. (Vėlinių oktava) 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis už mirusiuosius.
  • Vėlinių aštuondienio laiku mirusiems galima pelnyti visuotinius atlaidus, išpildžius įprastines atlaidams gauti sąlygas reikia aplankyti kapines ir bent mintimis pasimelsti už mirusius.
  • Lapkričio 6 d. (sekmadienis) 17.00 val. katechezė - DEKALOGAS. Įvadas. ( I, II, ir III įsakymai)
  • Lapkričio 9 d. (trečiadienis) Laterano Bazilikos pašventinimo šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
  • Lapkričio 13 d. (sekmadienis) – pasaulinė vargstančiųjų diena.
  • Lapkričio 19 d. organizuojama piligriminė kelionė į Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo atlaidus. Registracija zakristijoje.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą