Pranciškoniško prakartėlių konkurso paroda Panevėžio katedroje, 2017 m.