Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros choristai Vilniaus arkikatedroje, 2016-02-20

Vasario 20 d. (šeštadienį) pusšimtis Panevėžio katedros choristų kartu su klebonu Eugenijumi vykome į gavėnios rekolekcijas Gailestingumo sostinėje Vilniuje. Pirmas sustojimas – šv. Faustinos namelis V. Grybo g. 29, kur drauge su kitais maldininkais sukalbėjome Gailestingumo vainikėlį, po to vietos gidas papasakojo apie šv. Faustinos gyvenimą ir regėjimus kai ji gyveno Vilniuje. Likus dešimčiai minučių iki 17 val. arkikatedroje bazilikoje sugiedojome jubiliejinių Gailestingumo metų himną. Po to kun. Eugenijus su į arkikatedrą susirinkusiais tikinčiaisiais pasidalino apie tris gailestingumo darbus sielai: nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti ir nuliūdusį paguosti. 17.30 val. mūsų klebonas kartu su arkikatedros kunigais aukojo šv. Mišias, sakė pamokslą, o panevėžiečiai, pasipuošę išskirtiniais šalikėliais, giesmėmis šlovino gailestingąjį Dievą, psalmę giedojo Augustė Šauklytė. Mišiose dirigavo Antanas Šauklys, vargonais akomponavo ilgametis arkikatedros vargonininkas Bernardas Vasiliauskas. Vilniaus arkikatedros klebonas Virginijus Česnulevičius padėkojo svečiams iš Panevėžio už bendrą maldą, kun. Eugenijui už dvasines mintis ir palinkėjo saugios kelionės į namus. Su džiugia ir pakilia nuotaika, vaišindamiesi skanumynais ir bendryste visi saugiai sugrįžome į Panevėžį. Dėkojame Dievui už malonę, kurios dėka sustiprėjo choristų vienybė ir draugystė. Nuoširdžiai dėkojame klebonui ir vargonininkui Antanui Šaukliui už nuoširdų ir nuolatinį rūpestį katedros choristais. Fotografijos Linos Lukėnienės.