Didžiojo Šeštadienio Velyknakčio pamaldos, 2016-03-26

Fotografijos Gabijos Čiplytės.