Ekumeninės pamaldos, 2016-01-24

Meldžiantis už krikščionių vienybę sausio 24 d. (sekmadienį) 14 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyko ekumeninės pamaldos. Liturgijai, kurios tekstus šiais metais parengė Latvijos krikščionys, vadovavo J. E. Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, homiliją sakė Panevėžio Vynuogyno evangelinės bažnyčios pastorius Žilvinas Škulevičius. Ekumeninėse pamaldose dalyvavo įvairių Panevėžio miesto krikščioniškų denominacijų dvasininkai ir vadovai: Ortodoksų Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas tėvas Fiodor Guriliov, Evangelikų reformatų bažnyčios vicesuperintendentas Biržų parapijos klebonas kun. Rimas Mikalauskas, Panevėžio Tikėjimo žodžio bažnyčios pastorius Ramūnas Jukna, Jungtinės metodistų bažnyčios Panevėžio bendruomenės pirmininkė Regina Juškienė, Katalikų Bažnyčios dvasininkai: apaštalinis protonotaras Bronius Antanaitis, kun. Rimantas Kaunietis, kun. Simas Maksvytis, kun. Eugenijus Troickis, Panevėžio vyskupijos kurijos kancleris kun. Saulius Černiauskas. Pamaldose giedojo jungtinis Panevėžio Švč. Trejybės rektorato, Vynuogyno evangelinės bažnyčios ir Tikėjimo žodžio bendruomenės choras. Akomponuojant katedros vargonininkui A. Šaukliui solines giesmes atliko Regina Juškienė. Atsiliepdami į latvių kvietimą pamaldų dalyviai ragavo druskos ir užsidegė po žvakute, taip liudydami esą žemės druska ir pasaulio šviesa. Pamaldų metu buvo daroma rinkliava, kuri jau ne pirmus metus yra skiriama Lietuvos Biblijos Draugijos (LBD) veiklai paremti. Šiais metais Draugija išleido naują ekumeninį Morkaus evangelijos vertimą ir per 70 egzempliorių padovanojo pamaldų dalyviams. Fotografijos Brigitos Baronaitės.