Katedros choristų piligriminė kelionė į Palendrių ir Tytuvėnų vienuolynus, 2016-10-15

Ankstyvą ir vėjuotą spalio 15-osios rytą, nemažas pulkelis Katedros choristų, lydimas šauniojo choro vadovo ir katedros klebono, būriavosi prie centrinių vartų. Visi nekantriai laukėme suplanuotojo piligriminio žygio į Palendrių ir Tytuvėnų vienuolynus.

Nespėjus pasigrožėti rudenėjančiais Lietuvos laukais, bei sudainuoti keleto dainų, atsidūrėme Palendrių vienuolyne. Ten mūsų laukė lotynų kalba aukojamos šv. Mišios ir brolių vienuolių giedami grigališkieji choralai. Su vienuolyno gyvenimo ritmu - malda ir darbu supažindino vienuolyno brolis.

Pasistiprinus svečių namuose „Aušros žvaigždė“, išvykome į Tytuvėnų vienuolyną. Ten mūsų laukė Tytuvėnų piligriminio centro gidė, kuri aprodė vienuolyno ir bažnyčios patalpas, papasakojo daug įdomybių iš vienuolyno istorijos, siekiančios 250 metų. Pamatėme jau paruoštą popiežiaus Jono Pauliaus II relikvijų koplyčią.

Nepastebėjome kaip prabėgo diena, praleista bendrystėje ir kupina nuostabių potyrių.

Fotografijos choro administratorės Linos Lukėnienės.