Kristaus Karaliaus atlaidai Panevėžio katedroje, 2015

Lapkričio 22 d. (sekmadienį) Panevėžio katedroje šventėme titulinius Kristaus karaliaus atlaidus. Šv. Mišiose pamokslus sakė Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaras, filosofijos mokslų daktaras, kun. Vladimiras Solovej. 12 val. liturgijai vadovavo ir homiliją sakė Panevėžio vyskupijos administratorius, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, SJ. Liturgiją papuošė eucharistinė procesija ir baigiamasis Mišių palaiminimas su Švč. Sakramentu. Atlaiduose giedojo katedros chorai (vad. Antanas Šauklys). Po šv. Mišių į agapę parapijos namuose klebonas pakvietė dvasininkus, parapijos choristus, procesijos dalyvius, vienuoles, katechetes, Dievo Žodžio skaitytojus, Švč. Sakramento adoruotojus, darbuotojus ir  savanorius. Pasisotinę dangiška ir žemiška duona, su dovanomis rankose, su lietuviška daina bei pilni gražių įspūdžių visi džiugiai sugrįžo į namus. Fotografijos Brigitos Baronaitės.