Didžiojo Ketvirtadienio Krizmos Mišios, 2016-03-24

Didžiojo Ketvirtadienio rytą Panevėžio katedroje Kauno arkivyskupijos arkivyskupas, Panevėžio vyskupijos administratorius Lionginas Virbalas, SJ ir vyskupas emeritas Jonas Kauneckas kartu su vyskupijos kunigais aukojo Krizmos Mišias, kuriose  minimas kunigystės sakramento įsteigimas, atnaujinami šventimų dieną duoti pažadai.

Mišių metų buvo šventinami aliejai: krizmos, ligonių ir katechumenų, kurie vėliau ištisus metus bus naudojami teikiant sakramentus.

Arkivyskupas dėkojo kunigams už kunigų tarnystę ir ištikimybę Kristui ir Bažnyčiai.

Meldžiamės už vyskupijos ir viso pasaulio kunigus, liudijančius Kristų ir švenčiančius sakramentus savo bendruomenėse. Tegul niekada nepritrūksta naujų pašaukimų į kunigystės luomą.