Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros tituliniai atlaidai

Lapkričio 20 d. (sekmadienį) Panevėžio katedroje Kristaus Karaliaus atlaidai. Šiemetiniai atlaidai ypatingi – minime vyskupijos 90-metį nuo jos įkūrimo. Ta proga katedroje veikia paroda, menanti vyskupijos įvykius ir žmones. Atlaiduose pamokslavo Biržų parapijos klebonas Algis Neverauskas. Homilijose svečias dar kartą pakvietė tikinčiuosius apmąstyti pasibaigusius jubiliejinius Gailestingumo metus ir peržvelgti kaip asmeniškai išgyvenome Gailestingumo malonės metus, ko išmokome ir kur dar turime paaugti. Pagrindinėse 12 val. šv. Mišiose meldėsi ir pamokslą pasakė Panevėžio vysk. Linas Vodopjanovas OFM, kuris tikinčiuosius paragino permąstyti dieviškojo karaliaus sąvoką ir įsileisti į savo širdis Kristų, kuris yra visų mūsų Viešpats ir Valdovas. Šv. Mišias apvainikavo tradicinė eucharistinė procesija ir iškilmingas palaiminimas su Švč. Sakramentu.

Po kiekvienų šv. Mišių vaikai ir jaunimas gavo atlaidinių saldainių, o visi tikintieji – lankstinuką, kuriame atsispindėjo vyskupijos 90-metis.

Parapijos administratorius Eugenijus Troickis padėkojo vyskupui Linui, katedros choristams, pašvęstojo gyvenimo narėms, procesijos dalyviams, Švč. Sakramento adoruotojams, Šv. Rašto skaitovams, katechetams, patarnautojams, savanoriams, geradariams ir visiems, kurie prisidėjo prie atlaidų šventės bei pakvietė į agapę parapijos namuose. Vyskupas Linas palaimino vaišių stalą ir pakvietė visus kelis kartus pagiedoti „Kristus laimi, Kristus valdo, Kristus viešpatauja!“ Pasistiprinusius šiltu sultiniu, šviežiomis bandelėmis su lašinukais ir kitais skanumynais pakviestieji buvo apdovanoti atlaidų saldainiais ir tušinukais, ženklinančiais Kristaus Karaliaus katedrą, atlaidus ir vyskupijos sukaktį. Fotografijos Brigitos Baronaitės.