Porciunkulės atlaidai, 2017

Rugpjūčio 6 d. (sekmadienį) Panevėžio katedroje šventėme Porciunkulės atlaidus, kuriuose dvasinėmis mintimis dalinosi svečias iš Vilniaus kunigų seminarijos, dvasios tėvas kunigas Saulius Bužauskas.

12 val. Mišiose už parapiją meldėsi kun. Saulius, kartu su savanoriais parapijiečiais dalyvavo eucharistinėje procesijoje.

Po šv. Mišių klebonas Eugenijus visus pamaldų dalyvius pakvietė į agapę katedros šventoriuje, kur ant stalo garavo ką tik iškeptos bandelės, o vaikučiai galėjo pasidžiaugti spalvotu batutu-čiuožykla.

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie atlaidų šventės: bandelių kepėjoms Gražinai ir Daliai, choristams (vad. Antanas Šauklys), Dievo Žodžio skaitovams, šv. Komunijos dalintojams, katechetėms, Švč. Sakramento adoruotojams, seserims kotrynietėms ir seserims tarnaitėms, patarnautojams, procesijos vyrams, moterims ir mergaitėms, kurios barstė gėlių žiedlapius eucharistiniam Jėzui ir visiems tikintiesiems už maldas ir aukas. Užtariant šv. Pranciškui tegul Viešpats laimina visą mūsų parapiją.