Verbų sekmadienis, 2018 m.

Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, 2018-03-25.

Už fotografijas dėkojame JP.lt.