Viliaus Valionio diakonystės šventimai, 2017-07-09

Liepos 9 d. (sekmadienį) katedroje Panevėžio Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM rankų uždėjimu ir malda diakono šventimus suteikė Viliui Valioniui (gim. 1964-07-27, Lėno parapija). Sveikiname ir linkime Dievo palaimos diakono tarnystėje.