Žilvino Treinio diakonystės šventimai, 2016-01-16

Sveikiname Žilviną Treinį, per vyskupo rankas sausio 16 d. Panevėžio katedroje gavusį diakono šventimus. Tegul Viešpats lydi diak. Žilviną pašaukimo keliu. Fotografijos Brigitos Baronaitės.