Naujienos

Caritas akcija „Gerumas mus vienija“, 2018 m.

2018-12-11

Katedros savanorės gruodžio 10-12 dienomis prekybos centre „Maxima“ (Klaipėdos g. 92, Panevėžyje) platino Caritas organizacijos pagamintas žvakutes. Dėkojame prekybininkams, kad geranoriškai įsileido ir sudarė sąlygas, o savanorėms – už padovanotą laiką ir gerą nuotaiką. Surinktos lėšos yra skiriamos parapijos Caritas veiklai paremti.

 

Kalėdinė dvasia vaikų reanimacijos skyriuje

2018-12-09

Antrąjį advento sekmadienį katedros grupelės "Ora et labora" savanorės Eglė ir Jūratė papuošė Panevėžio ligoninės vaikų reanimacijos skyrių savo pačių darytais kalėdiniais rankdarbiais: eglutėmis, angeliukais ir kitais žaisliukais. Žinoma, didžiausias troškimas, kad šiame skyriuje būtų kuo mažiau vaikų, ypač per Kalėdų šventes. Tegul Angelai Sargai saugo ir globoja mūsų mažuosius vaikus, o gimęs Kūdikėlis Jėzus jiems atneša dvasinio džiaugsmo ir daug dovanų.

 

 

Kalėdaičių kelionė ant Kūčių stalo, 2018 m.

2018-12-08

 

Pasaulinė vargstančiųjų diena – „Štai vargšas šaukės ir Viešpats išgirdo“

2018-11-18

2018 m. lapkričio 18 dienos sekmadienį, antrąjį kartą Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje buvo  minima Pasaulinė vargstančiųjų diena, įsteigta popiežiaus Pranciškaus Gailestingumo metų pabaigoje.

12 val. šv. Mišiose kun. Rimantas Kaunietis meldėsi už vargstančius, skurstančius ir nepriteklių išgyvenančius parapijiečius. Po šv. Mišių vargstantieji buvo pakviesti į parapijos salę pietų.

Šių metų tema  – „Štai vargšas šaukės ir Viešpats išgirdo“ – kviečia visą krikščionių bendruomenę ištiesti ranką silpnesniems ir tiems vyrams bei moterims, kurių orumas trypiamas, todėl Bažnyčia kviečia kasdien imtis artimo meilės darbų.

Nuoširdžiai dėkojame parapijos klebonui Eugenijui, kuris jau antrus metus atsiliepė į popiežiaus kvietimą ir suburia bendruomenę artimo meilės darbams, kun. Rimantui Kauniečiui už šv. Mišių auką ir tartą šiltą žodį. Dėkojame parapijiečiams, kurie prisidėjo prie pietų, paaukodami pinigų ir maisto produktų bei savanoriams, kurie padėjo suruošti pietų stalą.

Popiežiaus žinia 2-osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga >>

 

Porciunkulės atlaidai, 2018

2018-08-05

2018 m. rugpjūčio 5 d. mūsų katedra šventė Porciunkulės atlaidus, kuriuos vedė Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros klebonas dekanas bažn. t. lic. Egidijus Venckus.

Atlaidų fotogalerija >>

 

Dieninė vaikų stovykla „Viską darykite su meile“ (1 Kor 16, 14)

2018-07-01

2018 m. birželio 26 d. - liepos 1 d. mūsų katedroje vyko dieninė vaikų stovykla „Viską darykite su meile“  (1 Kor 16, 14).

Stovyklos fotogalerija >>

 

Piligriminė kelionė į Kaišiadoris

2018-06-14

Birželio 14 d. (ketvirtadienį) būrelis katedros parapijiečių kartu su klebonu Eugenijumi aplankė Kaišiadorių katedrą, kur vyko palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos metinės. 12 val. Mišiose, kartu su vyskupijos ordinaru Jonu Ivanausku, vyskupu emeritu Juozu Matulaičiu, gausiu kunigų ir tikinčiųjų būriu, panevėžiečiai karštai meldėsi prie pal. Teofiliaus sarkofago. Po Mišių vyskupas Jonas iškilmingai perdavė originalų relikvijorių su palaimintojo Teofiliaus relikvija Kauno benediktinių seserimis, kurioms dar 1936-1943 metais tarnavo kaip kapelionas ir ėjo šv. Mikalojaus bažnyčios rektoriaus pareigas. Vyskupas pamoksle dar kartą prisiminė svarbiausius palaimintojo Teofiliaus gyvenimo momentus bei kvietė Gedulo ir Vilties dieną dėkoti Viešpačiui už teikiamą viltį. Su džiugia nuotaika ir kupinomis širdimis pavakary visi sugrįžome į namus.

Piligriminės kelionės fotogalerija >>

 

Pirmos Komunijos šventės, Panevėžio katedroje, 2018 m.

2018-05-12

Gegužės mėnesį katedroje mūsų parapijos vaikai priėmė Pirmąją Komuniją.

Sveikiname ir linkime Dievo palaimos vaikams ir jų tėveliams.

Pirmos komunijos švenčių fotogalerija >>