Naujienos

Velykinis sveikinimas

2016-03-27

Brangieji broliai ir seserys,

Prisikėlęs Jėzus mokiniams pasakė: „Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių ir, pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą“ (Lk 24, 46-47).

Jėzaus prisikėlimas atveria kitokį žvilgsnį ne tik į mirtį ar amžiną gyvenimą, bet išjudina krikščionį kurti žemėje dangaus karalystę, ateitį paverčia dabartimi.

Kristus prisikėlė! Aleliuja! Aleliuja!

Maldoje Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros dvasininkai

g j logo

2016 – Gailestingumo Jubiliejiniai metai

 

Vidinio išgydymo pamaldos

2016-03-15

Kovo 15 d. mūsų katedroje vyko Vidinio išgydymo pamaldos, kuriose dalyvavo kun. Stasys Kazėnas SJ bei užtarimo maldos grupelės iš įvairių parapijų.

Dėkojame visiems už maldos bendrystę.

Vidinio išgydymo pamaldų fotogalerija >>

 

Patarnautojų susitikimas

2016-01-26

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros administratorius kun. Eugenijus Troickis ir vikaras kun. Tomas Paliukėnas pakvietė katedros patarnautojus draugiškai praleisti vakarą. Būrelis patarnautojų: Ignas, Pijus, Jonas, Benas, Paulius, Linas, Lukas, Matas, Faustas, Tautvydas ir Gabrielius kartu su kunigais patraukė į centre esančią kavinę, o po to į kėglinę, kur smagiai praleido vakarą. Patarnautojai dėkingi katedros kunigams už sudarytą progą stiprinti tarpusavio draugystę.