Skelbimai

XX-ojo eilinio sekmadienio skelbimai (ŽOLINĖ)

2021-08-15
 • Rugpjūčio 14-22 d. Krekenavos Bazilikoje vyksta Didieji Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų – Žolinės atlaidai. Programa skelbimų lentoje ir internetinėje svetainėje.
 • Rugpjūčio 17 d. (antradienis)  autobusas į Krekenavos Didžiuosius (Žolinės) atlaidus nuo Panevėžio Muzikinio Teatro (Nepriklausomybės a. 8) išvyksta 11.00 val. Teirautis tel.: 8-620-27221
 • Rugpjūčio 16 d. (pirmadienis) Švč. M. Marijos Gyvojo Rožinio draugijos nariai kviečiami vykti į Krekenavą, į Žolinės atlaidus. Autobusas išvyksta iš automobilių stovėjimo aikštelės prie Švč. Trejybės bažnyčios 9.30 val. Kelionės kaina 6 eurai.
 • Rugpjūčio 20 d. minėsime šv. Bernardą, abatą, Bažnyčios mokytoją.
 • Rugpjūčio 21 d. minėsime popiežių šv. Pijų X.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XIX-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-08-07
 • Rugpjūčio 9 d . (pirmadienis) - Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta, Mergelė, Kankinė, Europos globėja. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Rugpjūčio 10 d. (antradienis) - Šv. Laurynas, diakonas, kankinys. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Rugpjūčio 11 d. (trečiadienis) - Šv. Klara, mergelė. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Rugpjūčio 14 d. (šeštadienis) - Šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, kunigas, kankinys. Šv. Mišios 8, 9, 10 ir 18 valandomis.
 • Rugpjūčio 14 d. (šeštadienis) prasideda didieji  Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų – ŽOLINĖS atlaidai Krekenavos Bazilikoje. Programa skelbimų lentoje ir mūsų internetinėje svetainėje.
 • Rugpjūčio 16 d. (pirmadienis) Švč. M. Marijos Gyvojo Rožinio draugijos nariai kviečiami vykti į Krekenavą, į Žolinės atlaidus. Autobusas išvyksta iš automobilių stovėjimo aikštelės prie Švč. Trejybės bažnyčios 9.30 val. Kelionės kaina 6.00 eurai.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XVIII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-08-01
 • Šiandien švenčiame PORCIUNKULĖS atlaidus, kuriems vadovauja Panevėžio Švč. Trejybės rektorius, dekanas kun. Pavel Andžejevski.
 • Džiugu, kad ir parapijos mažiesiems yra proga pasidžiaugti didžiuliu batutu prie parapijos namų.
 • Rugpjūčio 3 d. – pirmasis mėnesio antradienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Šv. Antaną.
 • Rugpjūčio 4 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Šv. Kazimierą.
 • Rugpjūčio 4 d. - Šv. Jonas Marija Vianėjus, kunigas.
 • Rugpjūčio 6 d. - pirmasis mėnesio penktadienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.
 • Rugpjūčio 6 d. (penktadienis) – KRISTAUS ATSIMAINYMO šventė. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Rugpjūčio 7 d. - pirmasis mėnesio šeštadienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. Mergelės Marijos Širdį.
 • Rugpjūčio 7d. (šeštadienis) Švč. Trejybės bažnyčioje Gyvojo Rožinio draugijos narių pamaldos. Pradžia 15.00 val. 
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XVII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-07-24
 • Liepos 25 d. - sekmadienį, kuris yra arčiausiai šv. Joakimo ir šv. Onos, Jėzaus senelių, minėjimo - pirmą kartą yra minima popiežiaus Pranciškaus paskelbta Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena. Šiai progai skirta Popiežiaus Pranciškaus žinia „Esu su tavimi per visas dienas". Ją lietuviškai galima perskaityti ir sumaketuotą pdf formatu atsispausdinti čia: Popieziaus-laiskas-seneliams.pdf (lietuvosseimoscentras.lt).
 • Pasaulinę senelių ir pagyvenusių žmonių dieną galima pelnyti Visuotinius atlaidus, kaip nustatyta Apaštališkosios Penitenciarijos šių metų gegužės 13 d. Dekrete:
  - pagyvenusieji gali pelnyti atlaidus, dalyvaudami kuriose nors šia proga aukojamose šv. Mišiose;
  - dėl tebesitęsiančios pandeminės situacijos ir atsižvelgiant į tai, kad kai kurie pagyvenusieji dėl sveikatos negali gyvai dalyvauti šv. Mišiose, atlaidai suteikiami ir šiems žmonėms jungiantis į šv. Mišias televizijos ar radijo transliacijos būdu;
  - atlaidai suteikiami ir tiems, kurie šią Pasaulinę dieną atliks „gailestingumo darbą", aplankydami vienišą pagyvenusį žmogų.
 • Liepos 26 d. (pirmadienis) - Šv. Joakimo ir Onos, Švč. Mergelės Marijos tėvų minėjimas.
 • Liepos 29 d. (ketvirtadienis) - Šv. Mortos, Marijos ir Lozoriaus minėjimas.
 • Liepos 31 d. (šeštadienis) - Šv. Ignaco Lojolos, kunigo minėjimas.
 • Rugpjūčio 1 d. (sekmadienis) Panevėžio Katedroje švęsime Porciunkulės atlaidus. Šv. Mišios įprasta sekmadienio tvarka. Atlaidus ves ir homilijas sakys Panevėžio Švč. Trejybės rektorius, dekanas, kun. P. Andžejevski.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XVI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-07-18
 • Šiandien paskutinė Marijampolės bazilikoje pal. Jurgio Matulaičio  atlaidų diena. Melskime palaimintojo Jurgio užtarimo.
 • Liepos 22 d. (ketvirtadienis) - šv. Marijos Magdalietės šventė.
 • Liepos 23 d. (penktadienis) - šv. Brigitos, vienuolės, Europos globėjos šventė.
 • Liepos 31 d. (šeštadienis) Panemunėlio parapijos bažnyčioje (Rokiškio dekanatas) vyks XVI Gyvojo Rožinio Draugijos Kongresas.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

Gyvojo Rožinio kongresas

2021-07-12

 

XV-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-07-10
 • Liepos 11-18 d. Marijampolės bazilikoje vyks pal. Jurgio Matulaičio  atlaidai.
 • Liepos 31 d. (šeštadienis) Panemunėlio parapijos bažnyčioje (Rokiškio dekanatas) vyks XVI Gyvojo Rožinio Draugijos Kongresas.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XIV-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-07-03

 

 • Birželio 27 d. (sekmadienis) – Apaštalų Sostui – popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams paremti surinkta 1800 eurų. Ačiū už Jūsų dosnumą.
 • Liepos 6 d. (antradienis) – Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Šv. MIŠIOS už Lietuvą bus aukojamos 10.30 val. Taip Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Liepos 6 d. – pirmasis mėnesio antradienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Šv. Antaną.
 • Liepos  7d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Šv. Kazimierą.
 • Liepos 11-18 d. Marijampolės bazilikoje vyks pal. Jurgio Matulaičio  atlaidai.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams.

 

XIII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-06-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Birželio 27 d. (sekmadienis) – rinkliava bus renkama Apaštalų Sostui – popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams paremti.
 • Birželio 29 d. (antradienis) – Šv. Petro ir Pauliaus apaštalų iškilmė. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Birželio 30 d. (trečiadienis) – Panevėžio Katedros konsekravimo metinės. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Liepos 2 d. (penktadienis) – Švč. M. Marijos Šeimų Karalienės Šventė. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Liepos 3 d. (šeštadienis) – Šv. Tomo apaštalo šventė. Šv. Mišios 8, 9, 10 ir 18.00 val.
 • Liepos 2 d. ir 3 d. pirmasis mėnesio penktadienis ir šeštadienis. Vakarinės Šv. Mišios bus aukojamos sudėtinėmis aukotojų intencijomis atitinkamai į Švč. Jėzaus ir Marijos Širdis.
 • Liepos 3 d. (šeštadienis) 15.00 val. – Švč. Trejybės bažnyčioje vyks Gyvojo Rožinio Draugijos narių  organizuojamos pamaldos – Dievo Gailestingumo vainikėlio malda, Rožinio malda, Švč. M. Marijos litanija, Šv. Mišios ir Viešpaties Angelo malda.
 • Liepos 1-12 d. vyks Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams.

 

Valstybės diena Panevėžyje

2021-06-23

 

XII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-06-20
 • Birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei. Panevėžio katedroje vyksta šiokiadieniais prieš vakarines šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais po Sumos. Kviečiame dalyvauti.
 • Birželio 24 d. (ketvirtadienis) – Šv. Jono Krikštytojo Gimimo Iškilmė. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Birželio 27 d. (sekmadienis) – rinkliava bus renkama Apaštalų Sostui – popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams.

 

Kvietimas į katedros jaunimo chorą

2021-06-17

 

XI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-06-13

 

 

 

 

 

 

 

 • Birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei. Panevėžio katedroje vyksta šiokiadieniais prieš vakarines šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais po Sumos. Kviečiame dalyvauti.
 • Birželio 13 d. (sekmadienis) 18 val. Berčiūnų bažnyčioje – TAUTOS KANKINIŲ atlaidai. Autobusas nuo Švč. Trejybės bažnyčios išvažiuos 17 val.
 • Birželio 14 d. (pirmadienis) Gedulo ir Vilties diena – minima 80 m. nuo masinio gyventojų trėmimo į Sibirą pradžios. 12 val. šv. Mišios už politinius kalinius ir tremtinius. Šv. Mišių metu giedos Panevėžio muzikinio teatro choras. Po Šv. Mišių Panevėžio muzikinio teatro simfoninio orkestro koncertas - „Mano žemė vieninteliai namai“.
 • Birželio 14 d. (pirmadienis) 17 val. Kun. Alfonso Lipniūno iškilmingas beatifikacijos bylos uždarymas. 18 val. Šv. Mišios. Kviečiame dalyvauti.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams.

 

Devintinių skelbimai

2021-06-06

 

 

 

 

 

 

 

 • Šiandien švenčiame ŠVČ. KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO (DEVINTINIŲ) IŠKILMĘ ir TĖVO DIENĄ. Visose sekmadienio Šv. Mišiose melsimės už tėvus, po kiekvienų šv. Mišių bus teikiamas iškilmingas palaiminimas tėvams.
 • Birželio 7 d. (pirmadienis) 18 val. gedulinėse šv. Mišiose melsimės už mirusius tėvus.
 • Birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei, Katedroje vyksta šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais po Sumos. Kviečiame dalyvauti.
 • Birželio 11 d. (penktadienis) – ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES IŠKILMĖ. Pasaulinė maldų už kunigų šventėjimą diena. Šią dieną suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam viešai kalbančiam maldą „GERASIS JĖZAU“.
 • Birželio 14 d. (pirmadienis) Gedulo ir Vilties diena. Minima 80 m. nuo masinio gyventojų trėmimo į Sibirą pradžios. 12 val. šv. Mišios už politinius kalinius ir tremtinius. Gieda Panevėžio muzikinio teatro choras.
 • Birželio 14 d. (pirmadienis) 17 val. Kun. Alfonso Lipniūno iškilmingas beatifikacijos bylos uždarymas. 18 val. Šv. Mišios. Kviečiame dalyvauti.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams.

 

Švč. Trejybės iškilmės skelbimai

2021-05-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Šis sekmadienis, gegužės 3 d. – Švč. Trejybės iškilmė.
 • Gegužės 31 d. (pirmadienis) – Švč. M. Marijos Apsilankymo šventė. Šv. Mišios 8 val. ir 18 val.
 • Birželio 1 d. (antradienis) – Bažnyčioje minimas šv. Justinas, kankinys.
 • Birželio 1 d. prasideda birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei. Litanija bus giedama šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais po Sumos. Kviečiame dalyvauti.
 • Birželio 1-oji d. – pirmasis mėnesio antradienis. 18 val. šv. Mišiose melsimės sudėtine intencija į šv. Antaną.
 • Birželio 2-oji d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 18 val. šv. Mišiose melsimės sudėtine intencija į šv. Kazimierą.
 • Birželio 4-oji d. – pirmasis mėnesio penktadienis. 18 val. šv. Mišiose melsimės sudėti intencija į Švč. Jėzaus Širdį.
 • Birželio 5-oji d. – pirmasis mėnesio šeštadienis/ 18 val. šv. Mišiose melsimės sudėtine intenciją į Švč. Mergelę Mariją.
 • Birželio 5 d. (šeštadienis) 15 val. Švč. Trejybės bažnyčioje – Šv. Mišios už Gyvojo Rožinio Draugijos narius.
 • Birželio 6 d. (sekmadienis) – ŠVČ. KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO (DEVINTINĖS) IŠKILMĖ. Po Sumos devintinių procesija.
 • Birželio 6 d. (sekmadienis) – TĖVO DIENA. Visose sekmadienio Šv. Mišiose melsimės už tėvus, po kiekvienų šv. Mišių bus teikiamas iškilmingas palaiminimas tėvams.
 • Birželio 7 d. (pirmadienis) 18 val. gedulinėse šv. Mišiose melsimės už mirusius tėvus.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams.

 

Sekminių skelbimai

2021-05-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Šiandien švenčiame ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMĄ (Sekmines).
 • Gegužės mėnuo yra skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei. Kristaus Karaliaus katedroje gegužinės pamaldos vyks šiokiadieniais 17.40 val., o sekmadieniais po Sumos.
 • Gegužės 16 d. katalikiškai žiniasklaidai paremti surinkta 2180 eurų. Ačiū už aukas.
 • Gegužės 27 d. (ketvirtadienis) – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo šventė. Šv. Mišios 8 val. ir 18.00 val.
 • Gegužės 30 d. (sekmadienis) – Švč. Trejybės  iškilmė. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. 
 • Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui bei katedros remonto darbams.

 

VII-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2021-05-16
 • Šiandien švenčiame KRISTAUS ŽENGIMO Į DANGŲ (ŠEŠTINIŲ) IŠKILMĘ.
 • Gegužės mėnuo yra skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei. Kristaus Karaliaus katedroje gegužinės pamaldos vyks šiokiadieniais 17.40 val., o sekmadieniais po Sumos.
 • Gegužės 16 d. (sekmadienis) vyks Marijos Radijo renginys – MARIJATONAS. Renkamos aukos Marijos radijo naujos studijos ir koplyčios statybų ir įrengimo baigiamiesiems darbams.
 • Šio VII-ojo Velykų sekmadienio šv. Mišių rinkliava skiriama katalikiškai žiniasklaidai paremti.
 • Gegužės 19 d. (trečiadienis) 18 val. šv. Mišiose melsimės už šeimas prašydami šv. Juozapo užtarimo, minėdami popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Šeimos metus.
 • Gegužės 23 d. (sekmadienis) - ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMO (SEKMINIŲ) IŠKILMĖ.
 • Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui bei katedros remonto darbams.

 

Marijatonas

2021-05-14

Gegužės 16 d., vyks Marijos radijo renginys–MARIJATONAS

    Mūsų katedroje, prieš ir po šv. Mišių, renkamos aukos Marijos radijo naujos studijos ir koplyčios statybų ir įrengimo baigiamiesiems darbams!

 Todėl kviečiame aktyviai dalyvauti Marijatone ir savo auka prisidėti prie pastato užbaigimo.

Marijos radijo savanoriai laukia jūsų.

 

VI-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2021-05-09
 • Gegužės mėnuo yra skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei. Kristaus Karaliaus katedroje gegužinės pamaldos vyks šiokiadieniais 17.40 val., o sekmadieniais po Sumos.
 • Gegužės 14 d. (penktadienis) – Šv. Motiejaus apaštalo šventė. Šią dieną prasideda maldų į Šventąją Dvasią devyndienis.
 • Gegužės 15 d. (šeštadienis) 12 val. katedroje bus aukojamos šv. Mišios už šeimas. 11.30 val. bus meldžiamasi Rožinio malda.
 • Gegužės 15 d. (šeštadienis) 12 val. Krekenavos bazilikoje bus aukojamos Šv. Mišios už šeimas.
 • Gegužės 16 d. (sekmadienis)– KRISTAUS ŽENGIMO Į DANGŲ (Šeštinės) IŠKILMĖ. Šio sekmadienio rinkliava skiriama katalikiškai žiniasklaidai paremti.
 • Gegužės 16 d. (sekmadienis) vyks Marijos Radijo renginys – MARIJATONAS.
 • Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui bei katedros remonto darbams.

 

 

 

V-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2021-05-02

 

 

 • Gegužės mėnuo yra skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei. Kristaus Karaliaus katedroje gegužinės pamaldos bus šiokiadieniais 17.40 val., o sekmadieniais po Sumos.
 • Minime mamos dieną. Meldžiamės ir laiminame mamas, o pirmadienį (05-03) 18 val. Mišiose melsimės už mirusias mamas.
 • Gegužės 4 d. – pirmasis mėnesio antradienis – 18 val. šv. Mišiose melsimės sudėtine aukotojų intencija į šv. Antaną.
 • Gegužės 5 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis – 18 val. šv. Mišiose melsimės sudėtine aukotojų intencija į šv. Kazimierą.
 • Gegužės 7 d. – pirmasis mėnesio penktadienis – 18 val. šv. Mišiose melsimės sudėtine aukotojų intencija į Švč. Jėzaus Širdį.
 • Katedroje eksponuojama fotografijų paroda „Kaip gerai, kad tu gimei“.
 • Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui bei katedros remonto darbams.