Skelbimai

I-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2022-03-06
 • Vasario 27d. (sekmadienis) Ukrainai paremti surinkta 7535 eurai. Ačiū už jūsų gerą ir dosnią širdį.
 • Ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val. Švč. Sakramento adoracijos valandoje kviečiame melsti pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.
 • Kovo 9 d. (trečiadienis) – ketvirtasis sinodinio kelio susitikimas 19.00 val. parapijos namuose (2 aukštas) – tema – Atsakomybė už bendrą misiją.
 • Kovo 11 d.(penktadienis) Lietuvos nepriklausomybės  atkūrimo diena. Šv. Mišios 8.00, 10.30 ir 18.00 val.
 • Gavėnios laiku 17.30 val. penktadieniais apmąstomos kryžiaus kelio stotys.
 • Gavėnios laiku 17.30val. šeštadieniais giedami Graudūs verksmai.
 • Šiokiadieniais 17.25val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

VIII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-02-26
 • Vasario 27 d. (sekmadienis) rinkliava skiriama Ukrainai paremti.
 • Kovo 1 d. – pirmasis mėnesio Antradienis. 18 val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis prašant Šv. Antano užtarimo.
 • Kovo 2 d. – Pelenų diena ir Gavėnios pradžia. Šv. Mišios 8 val., 10 val. ir 18 val. Per kiekvienas Šv. Mišias šventinami pelenai ir atliekama pelenų barstymo apeiga. 18 val. Šv. Mišios aukojamos sudėtinėmis aukotojų intencijomis prašant Šv. Kazimiero užtarimo.
 • Kovo 3 d. – pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, „Maldos už kunigus“ grupė kviečia nuo 17 val. melstis už kunigus dalyvaujant Švč. Sakramento adoracijoje, ir 18 val. Šv. Mišiose. Kitais mėnesio ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. Švč. Sakramento adoracijos valandoje kviečiame melsti pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.
 • Kovo 4 d. – Šv. Kazimiero Pirmojo Lietuvos ir Vilniaus arkivyskupijos bei Panevėžio vyskupijos globėjo iškilmė. Šv. Mišios 8 val. ir 18 val.
 • Kovo 4-5 d. – atitinkamai pirmieji mėnesio penktadienis ir šeštadienis. Minėtomis dienomis 18 val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus ir M. Marijos širdis.
 • Kovo 5 d. (šeštadienį) Gyvojo Rožinio draugijos nariai kviečiami į Katedrą drauge melstis už taiką pasaulyje bei Ukrainą. Pamaldų pradžia 15 val.
 • Kovo 6 d. – pirmasis mėnesio ir gavėnios sekmadienis. Taip pat Šv. KAZIMIERO atlaidai, bei po Sumos Eucharistinė procesija. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
 • Gavėnios laiku 17.30 val. penktadieniais apmąstomos kryžiaus kelio stotys.
 • Gavėnios laiku 17.30 val. šeštadieniais giedami Graudūs verksmai.
 • Šiokiadieniais 17.25 val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

 

 

 

 

 

 

VII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-02-19
 • Vasario 22 d. (antradienis) – Šv. Petro, apaštalo, Sosto šventė. Šią dieną suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris aplanko vyskupijos katedrą ir sukalba Viešpaties maldą bei Tikėjimo išpažinimą. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Vasario 23 d. (trečiadienis) – trečiasis sinodinio kelio susitikimas parapijos namų salėje (2 aukštas) 19.00 val. Tema – šventimas.
 • Šiokiadieniais 17.30 val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui ir melstis kitomis įvairiomis intencijomis.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

VI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-02-12

 

 • Vasario 14 d. (pirmadienis) – Šv. vienuolio Kirilo  ir Šv. vyskupo Metodijaus Europos globėjų šventė. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00val.
 • Vasario 16 d. (trečiadienis) Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šv. Mišios 8.00 val. 10.30 val. ir 18.00 val.
 • Šiokiadieniais 17.30 val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui ir melstis kitomis įvairiomis intencijomis.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

 

V-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-02-05
 •  Vasario 9 d. (trečiadienis) 19.00 val. antrasis sinodinio kelio susitikimas parapijos namuose, tema „Įsiklausymas ir kalbėjimas“
 • Vasario 11 d. (penktadienis) – Pasaulinė ligonių diena. 8.00 val. ir 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės už ligonius ir teiksime ligonių sakramentą.
 • Šiokiadieniais 17.30 val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

Šv. Agotos diena

2022-02-02

 

IV-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-01-30
 • Vasario 1 d. – pirmasis mėnesio antradienis. 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis prašant Šv. Antano užtarimo.
 • Vasario 2 d. (trečiadienis) – Kristaus Paaukojimo šventė ir Dievui pašvęsto gyvenimo diena. 17.30 val. Vakarinės giedojimas, 18.00 val. Iškilmingos Šv. Mišios, žvakių palaiminimas ir procesija. Melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis prašydami Šv. Kazimiero užtarimo.
 • Vasario 4 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.
 • Vasario 5 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. M. Marijos Širdį.
 • Vasario 5 d. – Šv. Agotos kankinės ir mergelės minėjimas. Po kiekvienų Šv. Mišių šventinama duona ir vanduo.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

DIEVO ŽODŽIO SEKMADIENIS

2022-01-23
 • Šis sekmadienis - sausio 23 d. III Eilinis sekmadienis. Popiežius Pranciškus šį sekmadienį yra pavadinęs Dievo Žodžio sekmadieniu, kviesdamas mus visus kuo dažniau skaityti Šv. Raštą,
 • Sausio 25 d. (antradienis) – Šv. Pauliaus apaštalo atsivertimas. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Sausio 25 d. (antradienis) 18.45 val. – Vargonų muzikos pusvalandis. Koncertuoja Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokinė Gabrielė Čeponytė, mokytoja Ieva Morkūnaitė.
 • Vasario 2 d. (trečiadienis) – Kristaus Paaukojimo šventė ir Dievui pašvęsto gyvenimo diena. 17.30 val. Vakarinės giedojimas, 18.00 val. Iškilmingos Šv. Mišios, žvakių palaiminimas ir procesija.
 • Kiekvieną šiokiadienį 17.30 val. t. y. prieš vakarines Šv. Mišias Katedroje kviečiame melstis Rožinio malda.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

II-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-01-16
 • Sausio 18 d. (antradienis) prasideda maldų už krikščionių vienybę aštuondienis.
 • Sausio 23 d. – Dievo Žodžio Sekmadienis.
 • Sausio 23 d. (sekmadienis) 15.00 val. maldų už  krikčionių vienybę  – ekumeninės pamaldos.
 • Kiekvieną šiokiadienį 17.30 val. t. y. prieš vakarines Šv. Mišias Katedroje kviečiame melstis Rožinio maldą.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

Kristaus Krikštas

2022-01-08
 • Šis sekmadienis - sausio 9 d. - Kristaus Krikšto šventė. Ja baigiasi liturginis Kalėdų laikas ir prasideda Eilinis laikas.
 • Sausio 12 d. (trečiadienis) mūsų parapijoje prasideda Sinodinis kelias. 19.00 val. visi kviečiami į parapijos salę dalyvauti Sinodiniam keliui skirtame susitikime.
 • Sausio 13 d. (ketvirtadienis) minėsime Laisvės gynėjų dieną, 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės už Lietuvą ir žuvusius Lietuvos Laisvės gynėjus.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

II SEKMADIENIS PO KALĖDŲ

2022-01-01
 • Šis sekmadienis - sausio 2 d. - II Sekmadienis po Kalėdų.
 • Sausio 4 d. pirmasis mėnesio antradienis. Šv. Mišios sudėtine intencija į šv. Antaną bus aukojamos 18 val.
 • Sausio 5 d. pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios sudėtine intencija į šv. Kazimierą bus aukojamos 18 val.
 • Sausio 6 d. (ketvirtadienis) - Kristaus Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmė. Šv. Mišios bus aukojamos 8, 12 ir 18 valandomis. Kaip įprasta, bus laiminama kreida, kuria dera pažymėti savo namų ar buto duris, taip liudijant aplinkai, kad esame krikščionys.
 • Sausio 7 d. pirmasis mėnesio penktadienis. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis 18 val.
 • Ateinantis sekmadienis, sausio 9 d. - Kristaus Krikšto šventė. Su šia švente baigiasi liturginis Kalėdų laikas.
 • Nuoširdus ačiū už maldas ir aukas katedros išlaikymui. Teatlygina Jums Dievas.

 

IV ADVENTO SEKMADIENIS

2021-12-19
 • Kalėdaičių galima įsigyti po kiekvienų Šv. Mišių bažnyčioje, o kunigų budėjimo laiku nuo 9.00 iki 15.00 val. raštinėje.
 • Gruodžio 24d. (penktadienis) po 11.00 val. Šv. Mišių Katedros parapija ir Betliejaus valgyklėlė, Šv. Juozapo globos namų kiemelyje kviečia susitikimui Kūčių dienos proga.
 • Šv. Mišių tvarką katedroje šventinėmis dienomis galite rasti mūsų internetinėje svetainėje NAUJIENŲ skiltyje. 
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

III ADVENTO SEKMADIENIS

2021-12-12
 • Šis sekmadienis - gruodžio 12 d. - trečiasis Advento sekmadienis, dar vadinamas lotynišku žodžiu „Gaudete“ – džiaukitės.
 • Kalėdaičių galima įsigyti po kiekvienų Šv. Mišių bažnyčioje, o kunigų budėjimo laiku raštinėje.
 • Kiekvieną Advento sekmadienį tęsiasi Caritas akcija – „Gerumas mus vienija“ – įsigyk žvakutę ir pagelbėk vargstančiam.
 • Advento metu Šv. Mišios - šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val. Sekmadieniais – Rarotų 8.00val. taip pat  9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val. 7.30 val. giedamos Marijos valandos.
 • Šią savaitę Bažnyčia mini:
  Pirmadienį, gruodžio 13 d. - šv. Liuciją, mergelę, kankinę.
  Antradienį, gruodžio 14 d. - šv. Kryžiaus Joną, kunigą, Bažnyčios mokytoją.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

II ADVENTO SEKMADIENIS

2021-12-05

 

 • Kalėdaičių galima įsigyti po kiekvienų Šv. Mišių bažnyčioje, o kunigų budėjimo laiku raštinėje.
 • Kiekvieną Advento sekmadienį tęsiasi Caritas akcija – „Gerumas mus vienija“ – įsigyk žvakutę ir pagelbėk vargstančiam.
 • Advento sekmadieniais 7.30 val. giedamos Marijos valandos.
 • Advento metu Šv. Mišios - šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val. Sekmadieniais – Rarotų 8.00 val. taip pat  9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00val. .
 • Gruodžio 7 d. – pirmasis mėnesio antradienis – 18.val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis prašant Šv. Antano užtarimo.
 • Gruodžio 8 d. (trečiadienis) – ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO iškilmė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00val.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

I ADVENTO SEKMADIENIS

2021-11-28
 • Lapkričio 28 d. (sekmadienis) – Pirmasis Advento sekmadienis. Išvakarėse t. y. šeštadienio vakarinėse Šv. Mišiose bus šventinamas Advento vainikas ir kalėdaičiai, kurių bus galima įsigyti po kiekvienų Šv. Mišių bažnyčioje, o kunigų budėjimo laiku raštinėje.
 • Kiekvieną Advento sekmadienį tęsis Caritas akcija – „Gerumas mus vienija“ – įsigyk žvakutę ir pagelbėk vargstančiam.
 • Advento metu Šv. Mišios - šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val. Sekmadieniais – Rarotų 8.00 val. taip pat  9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val. 7.30 val. giedamos Marijos valandos.
 • Gruodžio 1 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis – 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis int. prašant Šv. KAZIMIERO užtarimo.
 • Gruodžio 1 d. (trečiadienis) 19.00 val. parapijos namuose kun. A. Lipniūno klasėje parapijos pastoracinės ir ekonominių reikalų tarybos susirinkimas.
 • Gruodžio 3 d. – pirmasis mėnesio penktadienis – 18.val. Šv. Mišios sudėtinėmis int. į Švč. Jėzaus Širdį. Gruodžio 4 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis – 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis int. į Švč. M. Marijos Širdį.
 • Gruodžio 5 d. – Antrasis Advento Sekmadienis. Advento rekolekcijos. Vedėjas kun. dr. Saulius Stumbra.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (Kristus Karalius)

2021-11-20
 • Šį paskutinį liturginių metų sekmadienį švenčiame titulinius Kristaus Karaliaus katedros atlaidus. Altaidų vedėjas kun. mjr. bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis.
 • Lapkričio 27 d. (šeštadienis) 17.00 val. Kristaus Karaliaus Katedroje kompaktinės plokštelės – AUKŠTAITIJOS KATEDRŲ VARGONAI. A. Šauklio vargonų dirbtuvės 30-mečiui pristatymas.
 • Lapkričio 28 d. (sekmadienis) – Pirmasis Advento sekmadienis. Išvakarėse t.y. šeštadienio vakarinėse Šv. Mišiose bus šventinamas Advento vainikas ir kalėdaičiai, kurių bus galima įsigyti po kiekvienų Šv. Mišių bažnyčioje, o kunigų budėjimo laiku raštinėje.
 • Kiekvieną Advento sekmadienį tęsis Caritas akcija – „Gerumas mus vienija“ – įsigyk žvakutę ir pagelbėk vargstančiam.
 • Advento metu Šv. Mišios - šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val. Sekmadieniais – Rarotų 8.00 val. taip pat  9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXXIII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-11-14
 • Lapkričio 14 d. (sekmadienis) pasaulinė vargstančiųjų diena. Šiandien prasideda Caritas organizuojama akcija „Gerumas mus vienija“. Kiekviena įsigyta žvakelė – pagalba vargstantiems.
 • Lapkričio 13-21 dienomis Vilniaus Aušros Vartų šventovėje vyksta Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai. Visa programa skelbimų lentoje ir internetinėje svetainėje.
 • Lapkričio 16 d. (antradienis) – ŠVČ. M. MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS iškilmė. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Lapkričio 19-21 d. dienomis Katedroje švęsime – KRISTAUS VISATOS VALDOVO (KRISTAUS KARALIAUS) titulinius atlaidus. Dalyvaus svečiai kunigai. Sekmadienį  po Sumos Eucharistinė procesija.
 • Lapkričio 20 d. (šeštadienis) Gyvojo Rožinio Draugijos nariai nuo 17.00 val. iki 18.00 val. kviečiami adoruoti Švč. Sakramentą.
 • Visą lapkričio mėnesį  mirusiesiems galima pelnyti visuotinius atlaidus. Reikia pamaldžiai aplankyti kapines ar bent mintimis pasimelsti už mirusiuosius.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXXII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-11-06
 • Libano krikščionims paaukota 385 eurai. Ačiū už pagalbą.
 • Lapkričio 9 d. (antradienis) – Laterano bazilikos pašventinimo šventė. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Lapkričio 10 d. (trečiadienis) – šv. Leonas Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas.
 • Lapkričio 11 d. (ketvirtadienis) –  šv. Martynas Turietis, vyskupas.
 • Lapkričio 12 d. (penktadienis) – šv. Juozapatas, vyskupas, kankinys.
 • Lapkričio 1-8 dienomis, 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis už mirusiuosius. Prieš Šv. Mišias 17.30 val. giedamos gedulinės psalmės.
 • Lapkričio 14-21 dienomis Vilniaus Aušros Vartų šventovėje vyks Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai. Visa programa skelbimų lentoje.
 • Visą lapkričio mėnesį  mirusiesiems galima pelnyti visuotinius atlaidus. Reikia pamaldžiai aplankyti kapines ar bent mintimis pasimelsti už mirusiuosius.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXXI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-10-31
 • Šiandien Panevėžio katedroje lankosi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 10.30 val. ir 12.00 val. Šv. Mišių metu pristatys 2022m. kalendorių, kuris vadinasi „Šventumo keliu“.
 • Praeitą sekmadienį misijoms paremti surinkta 2810 eurų. Ačiū už aukas.
 • Lapkričio 1 d. (pirmadienis) – Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios – 8.00, 9.15. 10.30, 12.00 ir 18.00 val. (šiose Mišiose melsimės už mirusiuosius, gedulinga procesija Katedroje)
 • Lapkričio 1d. malda už mirusiuosius parapijos kapinėse:

                 14.00 val. – Katedros kapinėse.

                 14.00 val. – Šilagalio kapinėse.

                 14.30 val. – Lepšių kapinėse.

                 15.30 val. – Paviešėčių kapinėse.

 • Lapkričio 2 d. (antradienis) – Mirusiųjų minėjimo diena – Vėlinės. Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Lapkričio 4 d. (ketvirtadienis) 12.00 val. – Šv. Mišios už mirusius vyskupus ir kunigus.
 • Visą Vėlinių aštuondienį t. y. lapkričio 1-8 dienomis, 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis už mirusiuosius.
 • Vėlinių aštuondienio laiku mirusiesiems pelnomi visuotiniai atlaidai išpildžius šias sąlygas: Lapkričio 2 d. reikia pamaldžiai aplankyti bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą bei tikėjimo išpažinimą. Kitomis vėlinių dienomis t. y. lapkričio 1-8 d. pamaldžiai aplankyti kapines ir bent mintimis pasimelsti už mirusiuosius.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXX-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-10-24
 • Spalio 24 d. – Misijų sekmadienis. Rinkliava skiriama misijoms paremti.
 • Spalio 28 d. (ketvirtadienis) – Šv. apaštalų Simono ir Judo (Tado) šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Spalio 31 d. (sekmadienis) Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis 10.30 val. ir 12.00 val. Šv. Mišių metu pristatys 2022m. kalendorių, kuris vadinasi „Šventumo keliu“
 • Lapkričio 1 d. (pirmadienis) – Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios – 8.00, 9.15. 10.30, 12.00 ir 18.00 val. (šiose Mišiose melsimės už mirusiuosius, gedulinga procesija Katedroje)
 • Lapkričio 1d. malda už mirusiuosius parapijos kapinėse:

                 14.00 val. – Katedros kapinėse.

                 14.00 val. – Šilagalio kapinėse.

                 14.30 val. – Lepšių kapinėse.

                 15.30 val. – Paviešėčių kapinėse.

 • Lapkričio 2 d. (antradienis) – Mirusiųjų minėjimo diena – Vėlinės. Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.