Skelbimai

II SEKMADIENIS PO KALĖDŲ

2022-01-01
 • Šis sekmadienis - sausio 2 d. - II Sekmadienis po Kalėdų.
 • Sausio 4 d. pirmasis mėnesio antradienis. Šv. Mišios sudėtine intencija į šv. Antaną bus aukojamos 18 val.
 • Sausio 5 d. pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios sudėtine intencija į šv. Kazimierą bus aukojamos 18 val.
 • Sausio 6 d. (ketvirtadienis) - Kristaus Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmė. Šv. Mišios bus aukojamos 8, 12 ir 18 valandomis. Kaip įprasta, bus laiminama kreida, kuria dera pažymėti savo namų ar buto duris, taip liudijant aplinkai, kad esame krikščionys.
 • Sausio 7 d. pirmasis mėnesio penktadienis. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis 18 val.
 • Ateinantis sekmadienis, sausio 9 d. - Kristaus Krikšto šventė. Su šia švente baigiasi liturginis Kalėdų laikas.
 • Nuoširdus ačiū už maldas ir aukas katedros išlaikymui. Teatlygina Jums Dievas.

 

IV ADVENTO SEKMADIENIS

2021-12-19
 • Kalėdaičių galima įsigyti po kiekvienų Šv. Mišių bažnyčioje, o kunigų budėjimo laiku nuo 9.00 iki 15.00 val. raštinėje.
 • Gruodžio 24d. (penktadienis) po 11.00 val. Šv. Mišių Katedros parapija ir Betliejaus valgyklėlė, Šv. Juozapo globos namų kiemelyje kviečia susitikimui Kūčių dienos proga.
 • Šv. Mišių tvarką katedroje šventinėmis dienomis galite rasti mūsų internetinėje svetainėje NAUJIENŲ skiltyje. 
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

III ADVENTO SEKMADIENIS

2021-12-12
 • Šis sekmadienis - gruodžio 12 d. - trečiasis Advento sekmadienis, dar vadinamas lotynišku žodžiu „Gaudete“ – džiaukitės.
 • Kalėdaičių galima įsigyti po kiekvienų Šv. Mišių bažnyčioje, o kunigų budėjimo laiku raštinėje.
 • Kiekvieną Advento sekmadienį tęsiasi Caritas akcija – „Gerumas mus vienija“ – įsigyk žvakutę ir pagelbėk vargstančiam.
 • Advento metu Šv. Mišios - šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val. Sekmadieniais – Rarotų 8.00val. taip pat  9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val. 7.30 val. giedamos Marijos valandos.
 • Šią savaitę Bažnyčia mini:
  Pirmadienį, gruodžio 13 d. - šv. Liuciją, mergelę, kankinę.
  Antradienį, gruodžio 14 d. - šv. Kryžiaus Joną, kunigą, Bažnyčios mokytoją.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

II ADVENTO SEKMADIENIS

2021-12-05

 

 • Kalėdaičių galima įsigyti po kiekvienų Šv. Mišių bažnyčioje, o kunigų budėjimo laiku raštinėje.
 • Kiekvieną Advento sekmadienį tęsiasi Caritas akcija – „Gerumas mus vienija“ – įsigyk žvakutę ir pagelbėk vargstančiam.
 • Advento sekmadieniais 7.30 val. giedamos Marijos valandos.
 • Advento metu Šv. Mišios - šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val. Sekmadieniais – Rarotų 8.00 val. taip pat  9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00val. .
 • Gruodžio 7 d. – pirmasis mėnesio antradienis – 18.val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis prašant Šv. Antano užtarimo.
 • Gruodžio 8 d. (trečiadienis) – ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO iškilmė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00val.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

I ADVENTO SEKMADIENIS

2021-11-28
 • Lapkričio 28 d. (sekmadienis) – Pirmasis Advento sekmadienis. Išvakarėse t. y. šeštadienio vakarinėse Šv. Mišiose bus šventinamas Advento vainikas ir kalėdaičiai, kurių bus galima įsigyti po kiekvienų Šv. Mišių bažnyčioje, o kunigų budėjimo laiku raštinėje.
 • Kiekvieną Advento sekmadienį tęsis Caritas akcija – „Gerumas mus vienija“ – įsigyk žvakutę ir pagelbėk vargstančiam.
 • Advento metu Šv. Mišios - šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val. Sekmadieniais – Rarotų 8.00 val. taip pat  9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val. 7.30 val. giedamos Marijos valandos.
 • Gruodžio 1 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis – 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis int. prašant Šv. KAZIMIERO užtarimo.
 • Gruodžio 1 d. (trečiadienis) 19.00 val. parapijos namuose kun. A. Lipniūno klasėje parapijos pastoracinės ir ekonominių reikalų tarybos susirinkimas.
 • Gruodžio 3 d. – pirmasis mėnesio penktadienis – 18.val. Šv. Mišios sudėtinėmis int. į Švč. Jėzaus Širdį. Gruodžio 4 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis – 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis int. į Švč. M. Marijos Širdį.
 • Gruodžio 5 d. – Antrasis Advento Sekmadienis. Advento rekolekcijos. Vedėjas kun. dr. Saulius Stumbra.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (Kristus Karalius)

2021-11-20
 • Šį paskutinį liturginių metų sekmadienį švenčiame titulinius Kristaus Karaliaus katedros atlaidus. Altaidų vedėjas kun. mjr. bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis.
 • Lapkričio 27 d. (šeštadienis) 17.00 val. Kristaus Karaliaus Katedroje kompaktinės plokštelės – AUKŠTAITIJOS KATEDRŲ VARGONAI. A. Šauklio vargonų dirbtuvės 30-mečiui pristatymas.
 • Lapkričio 28 d. (sekmadienis) – Pirmasis Advento sekmadienis. Išvakarėse t.y. šeštadienio vakarinėse Šv. Mišiose bus šventinamas Advento vainikas ir kalėdaičiai, kurių bus galima įsigyti po kiekvienų Šv. Mišių bažnyčioje, o kunigų budėjimo laiku raštinėje.
 • Kiekvieną Advento sekmadienį tęsis Caritas akcija – „Gerumas mus vienija“ – įsigyk žvakutę ir pagelbėk vargstančiam.
 • Advento metu Šv. Mišios - šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val. Sekmadieniais – Rarotų 8.00 val. taip pat  9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXXIII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-11-14
 • Lapkričio 14 d. (sekmadienis) pasaulinė vargstančiųjų diena. Šiandien prasideda Caritas organizuojama akcija „Gerumas mus vienija“. Kiekviena įsigyta žvakelė – pagalba vargstantiems.
 • Lapkričio 13-21 dienomis Vilniaus Aušros Vartų šventovėje vyksta Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai. Visa programa skelbimų lentoje ir internetinėje svetainėje.
 • Lapkričio 16 d. (antradienis) – ŠVČ. M. MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS iškilmė. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Lapkričio 19-21 d. dienomis Katedroje švęsime – KRISTAUS VISATOS VALDOVO (KRISTAUS KARALIAUS) titulinius atlaidus. Dalyvaus svečiai kunigai. Sekmadienį  po Sumos Eucharistinė procesija.
 • Lapkričio 20 d. (šeštadienis) Gyvojo Rožinio Draugijos nariai nuo 17.00 val. iki 18.00 val. kviečiami adoruoti Švč. Sakramentą.
 • Visą lapkričio mėnesį  mirusiesiems galima pelnyti visuotinius atlaidus. Reikia pamaldžiai aplankyti kapines ar bent mintimis pasimelsti už mirusiuosius.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXXII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-11-06
 • Libano krikščionims paaukota 385 eurai. Ačiū už pagalbą.
 • Lapkričio 9 d. (antradienis) – Laterano bazilikos pašventinimo šventė. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Lapkričio 10 d. (trečiadienis) – šv. Leonas Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas.
 • Lapkričio 11 d. (ketvirtadienis) –  šv. Martynas Turietis, vyskupas.
 • Lapkričio 12 d. (penktadienis) – šv. Juozapatas, vyskupas, kankinys.
 • Lapkričio 1-8 dienomis, 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis už mirusiuosius. Prieš Šv. Mišias 17.30 val. giedamos gedulinės psalmės.
 • Lapkričio 14-21 dienomis Vilniaus Aušros Vartų šventovėje vyks Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai. Visa programa skelbimų lentoje.
 • Visą lapkričio mėnesį  mirusiesiems galima pelnyti visuotinius atlaidus. Reikia pamaldžiai aplankyti kapines ar bent mintimis pasimelsti už mirusiuosius.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXXI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-10-31
 • Šiandien Panevėžio katedroje lankosi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 10.30 val. ir 12.00 val. Šv. Mišių metu pristatys 2022m. kalendorių, kuris vadinasi „Šventumo keliu“.
 • Praeitą sekmadienį misijoms paremti surinkta 2810 eurų. Ačiū už aukas.
 • Lapkričio 1 d. (pirmadienis) – Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios – 8.00, 9.15. 10.30, 12.00 ir 18.00 val. (šiose Mišiose melsimės už mirusiuosius, gedulinga procesija Katedroje)
 • Lapkričio 1d. malda už mirusiuosius parapijos kapinėse:

                 14.00 val. – Katedros kapinėse.

                 14.00 val. – Šilagalio kapinėse.

                 14.30 val. – Lepšių kapinėse.

                 15.30 val. – Paviešėčių kapinėse.

 • Lapkričio 2 d. (antradienis) – Mirusiųjų minėjimo diena – Vėlinės. Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Lapkričio 4 d. (ketvirtadienis) 12.00 val. – Šv. Mišios už mirusius vyskupus ir kunigus.
 • Visą Vėlinių aštuondienį t. y. lapkričio 1-8 dienomis, 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis už mirusiuosius.
 • Vėlinių aštuondienio laiku mirusiesiems pelnomi visuotiniai atlaidai išpildžius šias sąlygas: Lapkričio 2 d. reikia pamaldžiai aplankyti bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą bei tikėjimo išpažinimą. Kitomis vėlinių dienomis t. y. lapkričio 1-8 d. pamaldžiai aplankyti kapines ir bent mintimis pasimelsti už mirusiuosius.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXX-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-10-24
 • Spalio 24 d. – Misijų sekmadienis. Rinkliava skiriama misijoms paremti.
 • Spalio 28 d. (ketvirtadienis) – Šv. apaštalų Simono ir Judo (Tado) šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Spalio 31 d. (sekmadienis) Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis 10.30 val. ir 12.00 val. Šv. Mišių metu pristatys 2022m. kalendorių, kuris vadinasi „Šventumo keliu“
 • Lapkričio 1 d. (pirmadienis) – Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios – 8.00, 9.15. 10.30, 12.00 ir 18.00 val. (šiose Mišiose melsimės už mirusiuosius, gedulinga procesija Katedroje)
 • Lapkričio 1d. malda už mirusiuosius parapijos kapinėse:

                 14.00 val. – Katedros kapinėse.

                 14.00 val. – Šilagalio kapinėse.

                 14.30 val. – Lepšių kapinėse.

                 15.30 val. – Paviešėčių kapinėse.

 • Lapkričio 2 d. (antradienis) – Mirusiųjų minėjimo diena – Vėlinės. Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXIX-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-10-17
 • Šiandien spalio 17 d. 12 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, Panevėžio vyskupas Linas aukos šv. Mišias sinodinio kelio pražios atidarymo proga. 
 • Spalio mėnuo – Misijų ir Rožinio maldos mėnuo – šiokiadieniais, prieš vakarines Šv. Mišias 17.30 val. į Rožinio maldą kviečiame įsijungti šeimas. Registracija bažnyčios priekyje esančioje knygoje. Sekmadieniais Rožinio malda meldžiamasi prieš Sumą 11.30 val.
 • Spalio 18 d. (pirmadienis) – Šv. Luko evangelisto šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Spalio 24 d. – Misijų sekmadienis. Rinkliava misijoms paremti.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXVIII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-10-10
 • Spalio 1 d. (penktadienis) prasidėjo spalio mėnuo – Misijų ir Rožinio maldos mėnuo – šiokiadieniais, prieš vakarines Šv. Mišias 17.30 val. į Rožinio maldą kviečiame įsijungti šeimas. Registracija bažnyčios priekyje esančioje knygoje. Sekmadieniais Rožinio malda meldžiamasi prieš Sumą 11.30 val.
 • Kviečiame norinčius krikštytis suaugusius, taip pat suaugusius neturinčius Sutvirtinimo Sakramento iki spalio 15 d. registruotis šių sakramentų priėmimo pasiruošimui – katechumenatui.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXVII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-10-02
 • Spalio 1 d. (penktadienis) prasidėjo Spalio mėnuo – Misijų ir Rožinio maldos mėnuo – šiokiadieniais, prieš vakarines Šv. Mišias 17.30 val. į Rožinio maldą kviečiame įsijungti šeimas. Registracija bažnyčios priekyje esančioje knygoje. Sekmadieniais Rožinio malda meldžiamasi prieš Sumą 11.30 val.
 • Spalio 5 d. – pirmasis mėnesio antradienis. Šv. Mišios 18.00 val. sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Šv. Antaną.
 • Spali 6 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios 18.00 val. sudėtinėmis intencijomis į Šv. Kazimierą.
 • Spalio 7 d. (ketvirtadienis) – 18.00 val. Šv. Mišiose maldos grupelė melsis už kunigus.
 • Spalio 9 d. 19.00 val. Katedroje tarptautinio Šv. Jokūbo festivalio koncertas – „Net tada kai Jis tyli“. Dalyvauja valstybinis choras „VILNIUS“ , meno vadovas ir vyr. dirigentas prof. Artūras Dambrauskas.
 • Kviečiame norinčius krikštytis suaugusius, taip pat suaugusius neturinčius Sutvirtinimo Sakramento iki spalio 15 d. registruotis šių sakramentų priėmimo pasiruošimui – katechumenatui.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXVI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-09-26
 • Šis sekmadienis - rugsėjo 26 d. - pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena.
 • Šį sekmadienį taip pat minima vairuotojų ir keliaujančiųjų diena. Viešpaties globai paveskime visus keliaujančius ir melskime už žuvusius kelyje.
 • Rugsėjo 27 d. (pirmadienis) Bažnyčia mini Šv. Vincentą Paulietį, kunigą.
 • Rugsėjo 29 d. (trečiadienis) - Šv. Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo, arkangelų, šventė.
 • Rugsėjo 30 d. (ketvirtadienis) - Šv. Jeronimas, kunigas, Bažnyčios mokytojas
 • Spalio 1 d. (penktadienis) - Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Kiekvieną dieną Rožinio malda kalbama katedroje 17.30 val.
 • Visiems dėkojame už maldas ir aukas katedros išlaikymui.

 

XXV-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-09-18
 • Rugsėjo 20 d. (pirmadienis) Bažnyčia mini šv. Andriejų Kim Taegona, kunigą, ir kitus Korėjos kankinius.
 • Rugsėjo 21 d. (antradienis) – Bažnyčia švenčia šv. Matą, apaštalą, evangelistą. 
 • Rugsėjo 23 d. (ketvirtadienis) - Bažnyčia mini šv. Pijų Pietrelčinietį, kunigą.
 • Rugsėjo 26 d. (sekmadienis) - Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena bei keliautojų ir vairuotojų diena. Ta proga po kiekvienų šv. Mišių šventinsime automobilius ir laiminsime vairuotojus. 
 • Kviečiame siūlyti kandidatus iki rugsėjo 26d. į parapijos pastoracinės ir ekonominių reikalų tarybas - užrašyti kandidato vardą ir pavardę (jei įmanoma tel. nr.)  ir lapelį įmesti dėžutę.
 • Kviečiame registruotis norinčius ruoštis Pirmosios Komunijos (Eucharistijos) (9-14m.) ir Sutvirtinimo (15-18m.) sakramentų priėmimui – užpildant anketą, kurią rasite parapijos raštinėje arba parapijos internetiniame puslapyje: www.paneveziokatedra.lt
 • Kviečiame norinčius krikštytis suaugusius, taip pat suaugusius neturinčius Sutvirtinimo Sakramento iki spalio 15d. registruotis šių sakramentų priėmimo pasiruošimui – katechumenatui.
 • Artėja spalio mėnuo – šiokiadieniais, prieš vakarines Šv. Mišias  į Rožinio maldą kviečiame įsijungti šeimas. Registracija bažnyčios priekyje esančioje knygoje.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXIV-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-09-12
 • Šis sekmadienis - rugsėjo 12 d. - XXIV eilinis sekmadienis. Šiluvoje šiandieną pagrindinė atlaidų diena. 12.00 val. galite stebėti tiesioginę šv. Mišių transliaciją per LRT.
 • Rugsėjo 13 d. (pirmadienis) Bažnyčia mini šv. Joną Auksaburnį, vyskupą, Bažnyčios mokytoją.
 • Rugsėjo 13 d. (pirmadienis) – 18.00 val. Šv. Mišiomis Marijonų koplyčioje prasidės Švento Kryžiaus išaukštinimo šventė,  po Šv. Mišių Švento Kryžiaus pagerbimas šalia esančiame parke.
 • Rugsėjo 14 d. (antradienis) – Švento Kryžiaus išaukštinimo Šventė. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val. Po vakarinių Šv. Mišių Kryžiaus pagerbimas Klaipėdos gatvėje. Autobusas lauks prie Katedros vartų, kelionės kaina 40 centų.
 • Rugsėjo 15 d. (trečiadienis) - Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios minėjimas. 
 • Rugsėjo 16 d. (ketvirtadienis) - Bažnyčia mini šv. Kornelijų, Kiprijoną, kankinius.
 • Kviečiame siūlyti kandidatus iki rugsėjo 26d. į parapijos pastoracinės ir ekonominių reikalų tarybas - užrašyti kandidato vardą ir pavardę (jei įmanoma tel. nr.)  ir lapelį įmesti dėžutę.
 • Kviečiame registruotis norinčius ruoštis Pirmosios Komunijos (Eucharistijos) (9-14m.) ir Sutvirtinimo (15-18m.) sakramentų priėmimui – užpildant anketą, kurią rasite parapijos raštinėje arba parapijos internetiniame puslapyje: www.paneveziokatedra.lt
 • Kviečiame norinčius krikštytis suaugusius, taip pat suaugusius neturinčius Sutvirtinimo Sakramento iki spalio 15d. registruotis šių sakramentų priėmimo pasiruošimui – katechumenatui.
 • Artėja spalio mėnuo – šiokiadieniais, prieš vakarines Šv. Mišias  į Rožinio maldą kviečiame įsijungti šeimas. Registracija bažnyčios priekyje esančioje knygoje.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXIII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-09-04
 • Rugsėjo 7-oji – pirmasis mėnesio antradienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis prašydami Šv. Antano užtarimo.
 • Kviečiame siūlyti kandidatus iki rugsėjo 26 d. į parapijos pastoracinės ir ekonominių reikalų tarybas - užrašyti kandidato vardą ir pavardę (jei įmanoma tel. nr.)  ir lapelį įmesti į dėžutę.
 • Kviečiame registruotis norinčius ruoštis Pirmosios Komunijos (Eucharistijos) (9-14m.) ir Sutvirtinimo (15-18m.) sakramentų priėmimui – užpildant anketą, kurią rasite parapijos raštinėje arba parapijos internetiniame puslapyje: www.paneveziokatedra.lt
 • Kviečiame norinčius krikštytis suaugusius, taip pat suaugusius neturinčius Sutvirtinimo Sakramento iki spalio 15d. registruotis šių sakramentų priėmimo pasiruošimui – katechumenatui.
 • Rugsėjo 8 d. (trečiadienis) – ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO (ŠILINĖS) IŠKILMĖ. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Rugsėjo 8 d. (trečiadienis) 8.00 val. iš KATEDROS aikštės išvyksta autobusas į Šiluvą. Norinčius vykti iki rugsėjo 7 d. prašom registruotis parapijos raštinėje arba zakristijoje. Kelionės kaina 5 eurai.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-08-29
 • Rugpjūčio 30 d. (pirmadienis) 18.00 val. Šv. Mišiose kviečiame melstis už mokytojus, dėstytojus ir visus švietimo srityje dirbančiuosius.
 • Rugsėjo 1 d. (trečiadienis) 12.00 val. Šv. Mišios už moksleivius ir mokytojus bei visus besimokančiuosius. Pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūrinija diena.
 • Rugsėjo 1-oji, 3-oji ir 4-oji – pirmieji mėnesio – trečiadienis, penktadienis ir šeštadienis. Minėtomis dienomis 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis prašant Šv. Kazimiero užtarimo, bei į Švč. Jėzaus ir Marijos širdį.
 • Kviečiame susipažinti su parapijos pastoracinės ir ekonominių reikalų tarybų nuostatomis, kurios yra skelbimų lentoje ir parapijos internetiniame puslapyje.
 • Kviečiame registruotis norinčius ruoštis Pirmosios Komunijos (Eucharistijos) (9-14 m.) ir Sutvirtinimo (15-18 m.) sakramentų priėmimui – užpildant anketą, kurią rasite parapijos raštinėje arba parapijos internetiniame puslapyje: www.paneveziokatedra.lt
 • Rugsėjo 4 d. (šeštadienis) Gyvojo Rožinio Draugijos nariai kviečiami melstis į Švč. Trejybės bažnyčią. Pamaldų pradžia 15.00 val.
 • Rugsėjo 11 d. (šeštadienis) Gyvojo Rožinio Draugijos nariai kviečiami vykti į Šiluvą. Norinčius vykti prašome užsirašyti pas savo būrelių vadovus iki rugsėjo 4d. Kelionės kaina 5 eurai.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-08-22
 • Rugpjūčio 24 d. (antradienis) šv. BALTRAMIEJAUS apaštalo šventė. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Rugpjūčio 27 d. (penktadienis) šv. MONIKOS minėjimas.
 • Rugpjūčio 28 d. (šėštadienis) šv. AUGUSTINO, vyskupo, Bažnyčios mokytojo minėjimas. Šv. Mišios įprasta šeštadienio tvarka.
 • Rugpjūčio 28 d. (šeštadienis)Gyvojo Rožinio draugijos nariai kviečiami į Marijonų koplyčią melsti kun. Sigitui Sudentui Dievo palaimos išvykstančiam į Vyžuonų parapiją. Pradžia 10.00 val.
 • Kviečiame susipažinti su parapijos pastoracinės ir ekonominių reikalų tarybų nuostatomis, kurios yra skelbimų lentoje ir parapijos internetinėje svetainėje.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

Baltijos kelio 32-osios metinės

2021-08-22
 • Šį pirmadienį (08 23) minėsime 32-ąsias Baltijos kelio metines. 18 val. šv. Mišiose melsime taikos ir ramybės Lietuvai ir kaimyninėms valstybėms.