Skelbimai

XII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-06-20
 • Birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei. Panevėžio katedroje vyksta šiokiadieniais prieš vakarines šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais po Sumos. Kviečiame dalyvauti.
 • Birželio 24 d. (ketvirtadienis) – Šv. Jono Krikštytojo Gimimo Iškilmė. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Birželio 27 d. (sekmadienis) – rinkliava bus renkama Apaštalų Sostui – popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams.

 

Kvietimas į katedros jaunimo chorą

2021-06-17

 

XI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-06-13

 

 

 

 

 

 

 

 • Birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei. Panevėžio katedroje vyksta šiokiadieniais prieš vakarines šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais po Sumos. Kviečiame dalyvauti.
 • Birželio 13 d. (sekmadienis) 18 val. Berčiūnų bažnyčioje – TAUTOS KANKINIŲ atlaidai. Autobusas nuo Švč. Trejybės bažnyčios išvažiuos 17 val.
 • Birželio 14 d. (pirmadienis) Gedulo ir Vilties diena – minima 80 m. nuo masinio gyventojų trėmimo į Sibirą pradžios. 12 val. šv. Mišios už politinius kalinius ir tremtinius. Šv. Mišių metu giedos Panevėžio muzikinio teatro choras. Po Šv. Mišių Panevėžio muzikinio teatro simfoninio orkestro koncertas - „Mano žemė vieninteliai namai“.
 • Birželio 14 d. (pirmadienis) 17 val. Kun. Alfonso Lipniūno iškilmingas beatifikacijos bylos uždarymas. 18 val. Šv. Mišios. Kviečiame dalyvauti.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams.

 

Devintinių skelbimai

2021-06-06

 

 

 

 

 

 

 

 • Šiandien švenčiame ŠVČ. KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO (DEVINTINIŲ) IŠKILMĘ ir TĖVO DIENĄ. Visose sekmadienio Šv. Mišiose melsimės už tėvus, po kiekvienų šv. Mišių bus teikiamas iškilmingas palaiminimas tėvams.
 • Birželio 7 d. (pirmadienis) 18 val. gedulinėse šv. Mišiose melsimės už mirusius tėvus.
 • Birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei, Katedroje vyksta šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais po Sumos. Kviečiame dalyvauti.
 • Birželio 11 d. (penktadienis) – ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES IŠKILMĖ. Pasaulinė maldų už kunigų šventėjimą diena. Šią dieną suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam viešai kalbančiam maldą „GERASIS JĖZAU“.
 • Birželio 14 d. (pirmadienis) Gedulo ir Vilties diena. Minima 80 m. nuo masinio gyventojų trėmimo į Sibirą pradžios. 12 val. šv. Mišios už politinius kalinius ir tremtinius. Gieda Panevėžio muzikinio teatro choras.
 • Birželio 14 d. (pirmadienis) 17 val. Kun. Alfonso Lipniūno iškilmingas beatifikacijos bylos uždarymas. 18 val. Šv. Mišios. Kviečiame dalyvauti.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams.

 

Švč. Trejybės iškilmės skelbimai

2021-05-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Šis sekmadienis, gegužės 3 d. – Švč. Trejybės iškilmė.
 • Gegužės 31 d. (pirmadienis) – Švč. M. Marijos Apsilankymo šventė. Šv. Mišios 8 val. ir 18 val.
 • Birželio 1 d. (antradienis) – Bažnyčioje minimas šv. Justinas, kankinys.
 • Birželio 1 d. prasideda birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei. Litanija bus giedama šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais po Sumos. Kviečiame dalyvauti.
 • Birželio 1-oji d. – pirmasis mėnesio antradienis. 18 val. šv. Mišiose melsimės sudėtine intencija į šv. Antaną.
 • Birželio 2-oji d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 18 val. šv. Mišiose melsimės sudėtine intencija į šv. Kazimierą.
 • Birželio 4-oji d. – pirmasis mėnesio penktadienis. 18 val. šv. Mišiose melsimės sudėti intencija į Švč. Jėzaus Širdį.
 • Birželio 5-oji d. – pirmasis mėnesio šeštadienis/ 18 val. šv. Mišiose melsimės sudėtine intenciją į Švč. Mergelę Mariją.
 • Birželio 5 d. (šeštadienis) 15 val. Švč. Trejybės bažnyčioje – Šv. Mišios už Gyvojo Rožinio Draugijos narius.
 • Birželio 6 d. (sekmadienis) – ŠVČ. KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO (DEVINTINĖS) IŠKILMĖ. Po Sumos devintinių procesija.
 • Birželio 6 d. (sekmadienis) – TĖVO DIENA. Visose sekmadienio Šv. Mišiose melsimės už tėvus, po kiekvienų šv. Mišių bus teikiamas iškilmingas palaiminimas tėvams.
 • Birželio 7 d. (pirmadienis) 18 val. gedulinėse šv. Mišiose melsimės už mirusius tėvus.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams.

 

Sekminių skelbimai

2021-05-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Šiandien švenčiame ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMĄ (Sekmines).
 • Gegužės mėnuo yra skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei. Kristaus Karaliaus katedroje gegužinės pamaldos vyks šiokiadieniais 17.40 val., o sekmadieniais po Sumos.
 • Gegužės 16 d. katalikiškai žiniasklaidai paremti surinkta 2180 eurų. Ačiū už aukas.
 • Gegužės 27 d. (ketvirtadienis) – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo šventė. Šv. Mišios 8 val. ir 18.00 val.
 • Gegužės 30 d. (sekmadienis) – Švč. Trejybės  iškilmė. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. 
 • Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui bei katedros remonto darbams.

 

VII-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2021-05-16
 • Šiandien švenčiame KRISTAUS ŽENGIMO Į DANGŲ (ŠEŠTINIŲ) IŠKILMĘ.
 • Gegužės mėnuo yra skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei. Kristaus Karaliaus katedroje gegužinės pamaldos vyks šiokiadieniais 17.40 val., o sekmadieniais po Sumos.
 • Gegužės 16 d. (sekmadienis) vyks Marijos Radijo renginys – MARIJATONAS. Renkamos aukos Marijos radijo naujos studijos ir koplyčios statybų ir įrengimo baigiamiesiems darbams.
 • Šio VII-ojo Velykų sekmadienio šv. Mišių rinkliava skiriama katalikiškai žiniasklaidai paremti.
 • Gegužės 19 d. (trečiadienis) 18 val. šv. Mišiose melsimės už šeimas prašydami šv. Juozapo užtarimo, minėdami popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Šeimos metus.
 • Gegužės 23 d. (sekmadienis) - ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMO (SEKMINIŲ) IŠKILMĖ.
 • Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui bei katedros remonto darbams.

 

Marijatonas

2021-05-14

Gegužės 16 d., vyks Marijos radijo renginys–MARIJATONAS

    Mūsų katedroje, prieš ir po šv. Mišių, renkamos aukos Marijos radijo naujos studijos ir koplyčios statybų ir įrengimo baigiamiesiems darbams!

 Todėl kviečiame aktyviai dalyvauti Marijatone ir savo auka prisidėti prie pastato užbaigimo.

Marijos radijo savanoriai laukia jūsų.

 

VI-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2021-05-09
 • Gegužės mėnuo yra skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei. Kristaus Karaliaus katedroje gegužinės pamaldos vyks šiokiadieniais 17.40 val., o sekmadieniais po Sumos.
 • Gegužės 14 d. (penktadienis) – Šv. Motiejaus apaštalo šventė. Šią dieną prasideda maldų į Šventąją Dvasią devyndienis.
 • Gegužės 15 d. (šeštadienis) 12 val. katedroje bus aukojamos šv. Mišios už šeimas. 11.30 val. bus meldžiamasi Rožinio malda.
 • Gegužės 15 d. (šeštadienis) 12 val. Krekenavos bazilikoje bus aukojamos Šv. Mišios už šeimas.
 • Gegužės 16 d. (sekmadienis)– KRISTAUS ŽENGIMO Į DANGŲ (Šeštinės) IŠKILMĖ. Šio sekmadienio rinkliava skiriama katalikiškai žiniasklaidai paremti.
 • Gegužės 16 d. (sekmadienis) vyks Marijos Radijo renginys – MARIJATONAS.
 • Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui bei katedros remonto darbams.

 

 

 

V-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2021-05-02

 

 

 • Gegužės mėnuo yra skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei. Kristaus Karaliaus katedroje gegužinės pamaldos bus šiokiadieniais 17.40 val., o sekmadieniais po Sumos.
 • Minime mamos dieną. Meldžiamės ir laiminame mamas, o pirmadienį (05-03) 18 val. Mišiose melsimės už mirusias mamas.
 • Gegužės 4 d. – pirmasis mėnesio antradienis – 18 val. šv. Mišiose melsimės sudėtine aukotojų intencija į šv. Antaną.
 • Gegužės 5 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis – 18 val. šv. Mišiose melsimės sudėtine aukotojų intencija į šv. Kazimierą.
 • Gegužės 7 d. – pirmasis mėnesio penktadienis – 18 val. šv. Mišiose melsimės sudėtine aukotojų intencija į Švč. Jėzaus Širdį.
 • Katedroje eksponuojama fotografijų paroda „Kaip gerai, kad tu gimei“.
 • Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui bei katedros remonto darbams.

 

Skelbimas

2020-12-16
 • Gruodžio 16 d. - Sausio 3 d. – Šv. MIŠIOS šiokiadieniais vyks 8.00 val. nedalyvaujant žmonėms, išskyrus laidotuvių Šv. Mišias, kuriose galės dalyvauti tik patys artimiausi mirusiojo šeimos nariai.
 • Kiekvieną dieną nuo 9.00 val. iki 18.00 val. katedra bus atvira asmeninei maldai, vyks Švč. Sakramento adoracija.
 • Kiekvieną dieną nuo 17.30 val. katedroje bus galimybė atlikti išpažintį tik atsakingai laikantis karantino reikalavimų.
 • Kiekvieną dieną nuo 9.00 val. iki 15.00 val. kunigai budės parapijos raštinėje.
 • Kiekvieną vakarą 20.00 val. esame kviečiami kreiptis į šv. Juozapą prašant globos ir užtarimo įveikti pandemijos sunkumus. Skambės katedros varpai.
 • Kūčių dieną, Šv. Kalėdų dienomis ir Naujųjų Metų šventėje kviečiame dalyvauti Šv. MIŠIOSE transliuojamose per televiziją, Marijos radiją ar interneto platformose.
 • Melskimės ir darykime viską, kas priklauso nuo kiekvieno iš mūsų, kad pandemija būtų kuo greičiau suvaldyta.
 • Gruodžio 24 d. 21 val. Piemenėlių šv. Mišios. Tiesioginė transliacija Panevėžio vyskupijos Facebook‘o paskyroje.
 • Gruodžio 25 d. 8 val. Kalėdų ryto šv. Mišios. (be žmonių)
 • Gruodžio 26 d. 8 val. Kalėdų II dienos šv. Mišios. (be žmonių)

 

Atnaujinta informacija 2020-07-31

2020-05-10

Dėl asmeninio saugumo priemonių maldos namuose bei bažnytiniuose renginiuose

Atsižvelgdami į padidėjusį užsikrėtimų skaičių mūsų krašte, o valstybei ėmusis papildomų priemonių gyventojų sveikatai apsaugoti, Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose laikytis 2 metrų atstumo, o jei tokios galimybės nėra – dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes.

Įeinantieji į maldos namus (bažnyčias, koplyčias), parapijos namus, klebonijas turi turėti galimybę dezinfekuoti rankas dezinfekciniu skysčiu. Prieš šv. Komunijos dalijimą jos dalytojai raginami dezinfekuoti rankas. Ir toliau galioja būtinybė reguliariai dezinfekuoti ir vėdinti patalpas.

Jaučiantieji peršalimo ligoms būdingus simptomus yra raginami melstis namuose. Vietos ordinarai gali imtis ir kitų būtinų priemonių savo vyskupijų teritorijose. Apgaubti Viešpaties globa ir rūpestingumu, ir mes nebūkime abejingi savo artimui – gerbkime, mylėkime ir saugokime vieni kitus!

Kaip taisyklingai ir pagarbiai priimti šv. Komuniją į ranką?

Čia pateikiama keletas patarimų ir taisyklių, padėsiančių taisyklingai ir su pagarba tai padaryti:

•    ant delnu į viršų ištiestos dešinės rankos uždedama kairioji ranka (taip pat delnu į viršų) taip, kad abu delnai sudarytų kryžių;

•    abu delnai turi išlikti tiesūs, nesulenkti «laivelio forma»;

•    priimant šv. Komuniją, priimančiojo rankos nekeliamos į viršų, kad nepaliestų šv. Komunijos dalintojo rankų;

•    šv. Komunijos dalintojui paskelbus «Kristaus Kūnas!» ir padėjus ostiją ant priimančiojo rankos, atsiliepiama «Amen!». Tuomet, neatsitraukiant nuo šv. Komunijos dalintojo, ostija paimama dešinės rankos pirštais ir įsidedama į burną;

•    šv. Komunija priimama iš karto, vos tik yra įdedama į delną. Draudžiama šv. Komuniją neštis į suolą ar į kitą vietą.

ŠV. MIŠIOS PANEVĖŽIO KATEDROJE ŠV. MIŠIOS

darbo dienomis 8 ir 18 val.

šeštadieniais: 8, 9, 10 ir 18 val.

sekmadieniais: 8, 9.15, 10.30, 12 ir 18 val.

Prie durų ties išėjimais iš katedros yra dezinfekcinio skysčio.

fd8bdd6d a18b 4e4b bef3 48cf8d014173 8dd1c717 9fea 4c7e a4e6 3789f5cae0e0 Komunija į rankas ir panašios apgavystės | FSSPX Lithuania

Mūsų parapijos rekvizitai:

PANEVĖŽIO KRISTAUS KARALIAUS KATEDROS PARAPIJA
Jur. a. kodas: 191261096
Adresas: Katedros a. 8, Panevėžys
A. s. LT12 7300 0100 0238 2257 
Bankas: „Swedbank“, AB

Primename, kad jums rūpimu klausimu galima pasikalbėti su kunigu telefonu 8 678 49128 ar susisiekti el. paštu kristauskatedra@gmail.com

Raštinė dirba kasdien darbo dienomis 9-13 val.

Už geradarius meldžiamės kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį.

 

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui, 2020 m.

2020-01-16

Susitikimai vyksta pirmadieniais ir antradieniais nuo 19 val. Katedros parapijos namuose, kun. A. Lipniūno klasėje (Katedros a. 3)>>

Norinčius Sužadėtinių kursus lankyti katedros parapijoje  prašome kreiptis į katedros raštinę (Katedros a. 8), tel. 845 50 22 81, el. paštas kristauskatedra@gmail.com.

Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui užsiėmimų TVARKARAŠTIS 2020 m.>>

Daugiau informacijos >>

DĖMESIO!

2018 m. birželio 12 d. Lietuvos vyskupų konferencijos plenariniame posėdyje ganytojai aptarė sužadėtinių pasiruošimo Santuokos sakramentui klausimus. Lietuvoje įprasta vestuves pradėti planuoti prieš 9-12 mėnesių, o dabartinė registracijos santuokai ne vėliau kaip prieš tris mėnesius nuostata neretai sukelia keblumų norint laiku pasiruošti šiam svarbiam gyvenimo įvykiui. 

Siekdami suteikti daugiau laiko ir galimybių sužadėtiniams gerai pasiruošti Santuokos sakramento priėmimui, Lietuvos vyskupai nusprendė nustatyti naują minimalų registracijos Santuokai terminą: nuo 2019 m. sausio 1 d. visose Lietuvos vyskupijose Santuokai registruotis reikės ne vėliau kaip prieš penkis (5) mėnesius iki pageidaujamos sakramento priėmimo datos. 

Taip pat pakrikštytieji sužadėtiniai turėtų būti priėmę ir Sutvirtinimo sakramentą. 

Jiems bus parengta speciali pasiruošimo programa.

Daugiau informacijos >>

 

KATEDROS REMONTAS

2019-04-12

 

Dievo Tarno kun. Alfonso Lipniūno MALONIŲ KNYGA

2019-02-03

Kviečiame tikinčiuosius karščiau melsti kunigo Alfonso Lipniūno užtarimo, kad šis Dievo tarnas kuo greičiau būtų paskelbtas Bažnyčios palaimintuoju.

O patirtas malones, užtariant kunigui Alfonsui, maloniai prašome užrašyti Malonių Knygoje, esančioje ant katedros šoninio Nukryžiuotojo altoriaus.

***

Visagali, amžinasis Dieve, Tu pašaukei į kunigystę Alfonsą Lipniūną, kad, gyvendamas ir kentėdamas, jis liudytų Jėzaus Kristaus tiesą. Šiandien kun. Alfonsas džiaugiasi amžinąja Tavo garbe, o mes nuoširdžiai prašom paskelbti jį Palaimintuoju. Pasitikim Tavimi ir, kun. Alfonsui užtariant, meldžiam – suteik mums malonių. Amen.

***

 

Kviečiame kiekvieną mėnesio 7 dieną Panevėžio katedroje drauge su Marijos radijo klausytojais melstis „Garbinimo Valandoje“ nuo 19 iki 19.40 val.

2018-07-15

 

Savipagalbos grupės onkologinėmis ligomis sergantiesiems ir jų artimiesiems susitikimas

2018-03-10

Pakvieskime sergančiuosius ir jų artimuosius į bendrystę, nepalikdami jų vienų.

Susitikimo laikas:

Paskutinis mėnesio šeštadienis, 15 val.

Susitikimo vieta:

Susitikimas prasidės šv. Mišiomis 15 val. katedros kriptoje >>, po šv. Mišių susitikimas tęsis kun. A. Lipniūno klasė, parapijos namai (Katedros a. 3, Panevėžys) >>.

Pasiteiravimui tel. 8 45 502 281, el. p. kristauskatedra@gmail.com

Susitikimai atviri visai miesto bendruomenei.

 

Švč. Sakramento adoracija Panevėžio katedroje

2018-01-05

Švč. Sakramentas kasdien išstatomas kairiajame katedros altoriuje.

Adoruotojų registracijos staliukas yra prie Švč. Sakramento koplyčios.

Kviečiame visus įsipareigoti vienai kitai valandai pabūti Švč. Sakramento artumoje.

 

Parama ir aukos

2018-01-03

PADĖKA

Dėkojame visiems, kurie prisidedate prie katedros išlaikymo.

Telaimina Jus Dievas.

ŠILDYMO IŠLAIDOS

Maloniai Jūsų prašome savo aukomis prisidėti prie šildymo išlaidų padengimo.

Paaukoti galima pervedant pinigus į parapijos sąskaitą, auką įmetant į aukų dėžutę katedros gale, atnešant auką į zakristiją arba į raštinę.

2 % GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Dėkojame visiems tikintiesiems, kurie už 2015 m. paskyrėte katedros parapijai 2 % gyventojų pajamų mokestį.

Bendra suma 3.482,12 Eur.

Nuoširdžiai prašome ir šiais metais neišleidžiant nė vieno cento už 2016 metus katedros parapijai paskirti 2 % gyventojų pajamų mokestį.

Daugiau informacijos >>

AUKOS KATEDROS ŠILDYMUI

Dėkojame visiems, kurie savo aukomis prisidėjote prie katedros šildymo sistemos pertvarkymo ir langų remonto.

Norime, kad visiems maldininkams ir piligrimams katedroje būtų šilta melstis, todėl maloniai prašome padėti padengti kasmėnesines šildymo išlaidas.

Aukoti galima keliais būdais: sekmadieniais per rinkliavą, pinigus metant į aukų dėžutę, pažymėtą KATEDROS ŠILDYMUI, kuri yra prie centrinio įėjimo, taip pat atnešant auką į zakristiją ar raštinę arba aukojant per banką.

Už geradarius meldžiamės kiekvieną mėnesio pirmą sekmadienį 8 val. šv. Mišiose.

PARAPIJOS REKVIZITAI

PANEVĖŽIO KRISTAUS KARALIAUS KATEDROS PARAPIJA
Jur. a. kodas: 191261096
Adresas: Katedros a. 8, Panevėžys
A. s. LT12 7300 0100 0238 2257
Bankas: „Swedbank“, AB