Skelbimai

V-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2023-03-25
 • Balandžio 1 d. - pirmasis mėnesio šeštadienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. M. Marijos Širdį.
 • Balandžio 2 d. – Verbų sekmadienis. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. Šventinamos verbos.
 • Balandžio 2 d. (sekmadienis) 16.30 val. Panevėžio Muzikinio Teatro styginių kvarteto koncertas „7 Žodžiai nuo Kryžiaus“
 • 1,2 procento Gyventojų pajamų mokesčio kviečiame skirti parapijai.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

IV-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2023-03-19
 • Kovo 20 d. (pirmadienis) – Šv. Juozapo Švč. M. Marijos Sužadėtinio Iškilmė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Kovo 25 d. (šeštadienis) – Viešpaties Apreiškimo Iškilmė. Šv. Mišios 8.00, 9.00, 10.00 ir 18.00 val. 10.00 val. Šv. Mišiose melsimės už Marijos Legiono gyvuosius ir mirusius narius, bei už mir. prelatą Bronių Antanaitį.
 • Kovo 26 d. V Gavėnios sekmadienis, mūsų parapijoje  – Gavėnios rekolekcijos. Vedėjas Krekenavos klebonas kun. Gediminas Jankūnas.
 • 1,2 procento Gyventojų pajamų mokesčio kviečiame skirti parapijai.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

III-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2023-03-12
 • Kovo 17 d. (penktadienis) po 8.00 val. Šv. Mišių prasidės visą parą trunkanti Švč. Sakramento adoracija.
 • Kovo 18 d. (šeštadienis) 15.30 val. bus giedami „Žemaičių Kalvarijos Kalnai“ giedos Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios giesmininkai.
 • 1,2 procento Gyventojų pajamų mokesčio kviečiame skirti parapijai.
 • Prašome pagalbos Ukrainai, renkamas vaškas, apkasų žvakių gaminimui – dėžė bažnyčios gale.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

II-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2023-03-04
 • Kovo 7 d. – pirmasis mėnesio antradienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis prašydami Šv. Antano užtarimo.
 • Kovo 11 d. (šeštadienis) minėsime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Šv. Mišios 8.00, 9.00, 10.00,  11.00 ir 18.00 val.
 • 1,2 procento Gyventojų pajamų mokesčio kviečiame skirti parapijai.
 • Vasario 26 d. Ukrainai paaukota 1900 eurų. Ačiū už aukas.
 • Prašome pagalbos Ukrainai, renkamas vaškas, apkasų žvakių gaminimui – dėžė bažnyčios gale.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

I-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2023-02-25
 • Kovo 4 d. (šeštadienis) – Šv. Kazimiero pirmojo Lietuvos globėjo iškilmė. Šv. Mišios šeštadienio laiku. 8.00, 9.00, 10.00 ir 18.00 val.
 • Kovo 5 d. II Gavėnios sekmadienis. Katedroje Šv. Kazimiero atlaidai. Šv. Mišios sekmadienio tvarka, po Sumos Eucharistinė procesija ir agapė parapijos namuose.
 • Kovo 5 d. 17 val. katedroje vyks katechezė apie VI ir VII Dievo įsakymus. Mokymą ves kun. Tomas.
 • 1,2 procento Gyventojų pajamų mokesčio kviečiame skirti parapijai.
 • Prašome pagalbos Ukrainai, renkamas vaškas, apkasų žvakių gaminimui – dėžė bažnyčios gale.
 • Vasario 27, 28 ir kovo 1 d. Caritas organizuoja pagalba Ukrainos žmonėms. Kviečia paaukoti daiktų ir maisto. Upytės g. 3 nuo 10.00 iki 18.00 val.
 • Šią savaitę trečiadienis, penktadienis ir šeštadienis pirmieji mėnesyje. Vakarinėse Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis atitinkamai į Šv. Kazimierą, į Švč. Jėzaus ir Marijos Širdis.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

VII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-02-19
 • Vasario 22 d. (trečiadienis) – Pelenų diena. Šv. Mišios 8.00, 10.00 ir 18.00 val.
 • Vasario 24 d. (penktadienis) – Kryžiaus kelias 17.30 val.
 • Vasario 25 d. (šeštadienis) – Graudūs verksmai 17.30 val.
 • 1,2 procento Gyventojų pajamų mokesčio kviečiame skirti parapijai.
 • Prašome pagalbos Ukrainai, renkamas vaškas, apkasų žvakių gaminimui – dėžė bažnyčios gale.
 • Vasario 26 d. (sekmadienis) bus renkamos aukos Ukrainai.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą. 

 

VI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-02-11
 • Vasario 14d. (antradienis) Šv. Kirilo ir Šv. Metodijaus Europos globėjų šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Vasario 16 d. (ketvirtadienis) Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šv. Mišios 8.00, 10.30 ir 18.00 val.
 • 1,2 procento Gyventojų pajamų mokesčio kviečiame skirti parapijai.
 • Prašome pagalbos Ukrainai, renkamas vaškas, apkasų žvakių gaminimui – dėžė bažnyčios gale.
 • Gegužės 12-20 d. organizuojama piligriminė kelionė į MEDJUGORIJĄ. Išsamesnė informacija ir registracija tel. 8-674-49157
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

V-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-02-04
 • Vasario 5 d. (sekmadienis) 17.00 val. – katechezė – filmo „Tiltas“ peržiūra ir aptarimas. Veda kun. Tomas.
 • Vasario 11 d. (šeštadienis) – pasaulinė ligonių diena. 18.00 val. Šv. Mišiose meldžiamasi už ligonius ir teikiamas ligonių sakramentas.
 • 1,2 procento Gyventojų pajamų mokesčio kviečiame skirti parapijai.
 • Prašome pagalbos Ukrainai, renkamas vaškas, apkasų žvakių gaminimui – dėžė bažnyčios gale.
 • Gegužės 12-20 d. organizuojama piligriminė kelionė į MEDJUGORIJĄ. Išsamesnė informacija ir registracija tel. 8-674-49157
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

IV-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-01-28
 • Sausio 29 d. (sekmadienis) 17.00 val. – katechezė – Kristaus Gimimas pirmųjų amžių mene. Veda s. Elija
 • Vasario 2 d. (ketvirtadienis) – Kristaus Paaukojimo šventė. (Grabnyčios). Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val. Vakarinėse Šv. Mišiose šventinamos žvakės ir Grabnyčių procesija. Meldžiamasi už vienuolius ir vienuoles, bei prašant pašaukimų į pašvęstąjį gyvenimą.
 • Vasario 3 d. (penktadienis)  Šv. Blažiejaus minėjimas. Teikiama Šv. Blažiejaus sakramentalija.
 • Vasario 5 d. (sekmadienis) Šv. Agotos minėjimas. Šventinama duona ir vanduo. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
 • Prašome pagalbos Ukrainai, renkamas vaškas, apkasų žvakių gaminimui – dėžė bažnyčios gale.
 • Gegužės 12-20 d. organizuojama piligriminė kelionė į MEDJUGORIJĄ. Išsamesnė informacija ir registracija tel. 8-674-49157
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

III-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-01-21
 • Sausio 22 d. - Dievo Žodžio sekmadienis. Dievo žodžio sekmadienį popiežius Pranciškus įvedė 2019 m. rugsėjo 30 d. paskelbtu apaštališkuoju laišku „Aperuit illis“. Laiške buvo nurodyta, kad kasmet visoje Bažnyčioje trečiasis eilinis liturginių metų sekmadienis būtų švenčiamas kaip Dievo žodžio sekmadienis. Kasmet minimu Dievo žodžio sekmadieniu norima sužadinti didesnį tikinčiųjų dėmesį Biblijai, kad ji būtų skaitoma, apmąstoma, kad ji būtų tikinčiųjų maldos ir švenčių šerdis, atsimenant šv. Jeronimo įspėjimą, kad „kas nėra susipažinęs su Biblija, tas nepažįsta Kristaus“. 
 • Sausio 22 d. (sekmadienis) 15.00 val. Katedroje pamaldos, kuriose melsimės už krikščionių vienybę.
 • Sausio 25 d. (trečiadienis) apaštalo Pauliaus atsivertimo šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Sausio 27 d. – kovo 31 d. organizuojamas ALFA KURSAS skirtas krikščioniško tikėjimo tiesų gilesniam pažinimui ir santykio su Jėzumi atnaujinimui. Registracija tel. 8-614-36144
 • Gegužės 12-20 d. organizuojama piligriminė kelionė į MEDJUGORIJĄ. Išsamesnė informacija ir registracija tel. 8-674-49157
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

II-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-01-14
 • Sausio 18 d. (trečiadienis) prasideda maldų už krikščionių vienybę aštuondienis.
 • Sausio 20 d. (penktadienis) 17.00 val. Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės - Bitės bibliotekoje Dr. Ingridos Gudauskienės knygos „BIBLIJOS VYRAI IR MOTERYS KRYŽKELĖSE“  pristatymas.
 • Sausio 27 d. – kovo 31 d. organizuojamas ALFA KURSAS skirtas krikščioniško tikėjimo tiesų gilesniam pažinimui ir santykio su Jėzumi atnaujinimui. Registracija tel. 8-614-36144.
 • Gegužės 12-20 d. organizuojama piligriminė kelionė į MEDJUGORIJĄ. Išsamesnė informacija ir registracija tel. 8-674-49157.
 • Sausio 22 d. – Dievo Žodžio sekmadienis.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

Kristaus Krikštas

2023-01-07
 • Sausio 9 d. (pirmadienis) prasideda eilinis liturginis laikas.
 • Sausio 9 d. (pirmadienis) 18.00 val. aukojamos Šv. Mišios minint mons. Juozapo Antanavičiaus 30 d. po jo mirties.
 • Sausio 13 d. (penktadienis) minėsime Laisvės Gynėjų dieną. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

Švč. Mergelė Marija, Dievo gimdytoja

2022-12-31
 • Sausio 6 d. (penktadienis) – Kristaus Apsireiškimo arba Trijų Karalių iškilmė. Šv. Mišios 8.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Sausio 8 d. (sekmadienis) – Kristaus Krikštas. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
 • Antradienis, trečiadienis, penktadienis ir šeštadienis pirmieji mėnesyje. Šiomis dienomis vakarinės Šv. Mišios bus aukojamus sudėtinėmis aukotojų intencijomis, atitinkamai į Šv. Antaną, į Šv. Kazimierą, į Švč. Jėzaus ir Marijos Širdis.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

IV Advento sekmadienis

2022-12-17
 • Gruodžio 21d. (trečiadienis) 8.00 val. prasidės 24 val. t.y. visą parą trunkanti Švč. Sakramento adoracija prašant taikos visam pasauliui, ypač Ukrainos žemei. Prašant pašaukimų į kunigystę, į pašvęstąjį gyvenimą, šeimą.
 • Po kiekvienų Šv. Mišių bažnyčioje galima įsigyti kalėdaičių. Taip pat parapijos raštinėje nuo 9.00 iki 15.00 val.
 • Kūčių dieną (12.24) Šv. Mišios: 8.00, 9.00, 10.00 val. Prakartėlės pašventinimas ir Piemenėlių Šv. Mišios 22.00 val.
 • Pirmąją Šv. Kalėdų dieną (12.25) Šv. Mišios 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
 • Antrąją Šv. Kalėdų dieną (12.26) Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Bažnyčios gale kviečiame įsigyti knygą „Alfa“ apie kunigą Alfonsą Lipniūną.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

III Advento sekmadienis (Gaudete)

2022-12-11
 • Advento sekmadieniais 7.30 val. giedamos Marijos valandos. Po kiekvienų Šv. Mišių bažnyčioje galima įsigyti kalėdaičių. Šv. Mišios įprasta sekmadienio tvarka: 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
 • Gruodžio 18 d. (sekmadienis) – ADVENTO Rekolekcijos. Veda Vadoklių klebonas kun. Ričardas Banys.
 • Advento metu kviečiame dalyvauti Caritas organizuojamoje akcijoje „Gerumas mus vienija“
 • Bažnyčios gale kviečiame įsigyti knygą „Alfa“ apie kunigą Alfonsą Lipniūną.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

II Advento sekmadienis

2022-12-03
 • Advento sekmadieniais 7.30 val. giedamos Marijos valandos. Po kiekvienų Šv. Mišių bažnyčioje galima įsigyti kalėdaičių. Šv. Mišios įprasta sekmadienio tvarka: 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
 • Gruodžio 4 d. (sekmadienis) 17.00 val. – Katechezė „DEKALOGAS“ (IV ir V  įsakymai) Veda kun. Tomas.
 • Advento metu vyksta akcija "APELSINAS". Visus - mažus ir didelius - kviečiame savo maža dovanėle pradžiuginti vaikučius, kurių širdelės nepatiria kalėdinio džiaugsmo. Dovanėles galite atnešti ir padėti į dėžę esančią katedros priekyje. AČIŪ.
 • Advento metu kviečiame dalyvauti Caritas organizuojamoje akcijoje „Gerumas mus vienija“
 • Gruodžio 10 d. 10 val. Švč. Trejybės bažnyčioje Šv. Mišios už Marijos Legiono narius. 9.30 val. – Rožinio malda.
 • Bažnyčios gale kviečiame įsigyti knygą „Alfa“ apie kunigą Alfonsą Lipniūną.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą. 

 

I Advento sekmadienis

2022-11-26
 • Lapkričio 27 d. – Pirmasis Advento Sekmadienis. 7.30 val. giedamos Marijos valandos. Po kiekvienų Šv. Mišių bus galima įsigyti kalėdaičių. Šv. Mišios įprasta sekmadienio tvarka: 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
 • Gruodžio 4 d. (sekmadienis) 17.00 val. – Katechezė „DEKALOGAS“ (IV ir V  įsakymai) Veda Kun. Tomas.
 • Advento metu kviečiame dalyvauti Caritas organizuojamoje akcijoje „Gerumas mus vienija“
 • Bažnyčios gale kviečiame įsigyti knygą „Alfa“ apie kunigą Alfonsą Lipniūną.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (Kristus Karalius)

2022-11-20
 • Šiandien lapkričio 20 d. – Kristaus Karaliaus iškilmė. Pasaulinė jaunimo diena. Įvykdžius įprastines sąlygas, suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris viešai kalba Žmonijos pasiaukojimą Jėzui Kristui Karaliui aktą „Mielasis Jėzau žmonijos Atpirkėjau“
 • Lapkričio 27 d. – Pirmasis Advento Sekmadienis. 7.30 val. giedamos Marijos valandos. Po kiekvienų Šv. Mišių bus galima įsigyti kalėdaičių. Šv. Mišios įprasta sekmadienio tvarka: 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
 • Bažnyčios gale kviečiame įsigyti knygą „Alfa“ apie kunigą Alfonsą Lipniūną.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXXIII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-11-13
 • Lapkričio 16 d. (trečiadienis) – ŠVČ. M. MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS iškilmė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Lapkričio 19 d. (šeštadienis) 11.00 val. parapijos salėje kviečiame į dvasinę programą, kurią ves bendruomenė iš Vilniaus „Kelionė“. Tai galimybė geriau pažinti savo dvasinius išbandymus, sužeidimus, psichologinius sunkumus bei pripažinti iš to kylančias pasekmes ir išmokti leisti Dievui gydyti. Registracija pas seseris kontrynietes Eliją arba Kristiną.
 • Lapkričio 20 d. (sekmadienis) – KRISTAUS VISATOS VALDOVO (Kristaus Karaliaus) iškilmė ir tituliniai katedros parapijos atlaidai. Po Sumos Eucharistinė procesija ir agapė parapijos salėje.
 • Lapkričio 19 d. organizuojama piligriminė kelionė į Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo atlaidus. Registracija zakristijoje. Autobusas išvyksta 8.30 val.
 • Bažnyčios gale galima įsigyti knygą „Alfa“ apie kunigą Alfonsą Lipniūną.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXXII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-11-06
 • Lapkričio 1-8 d. (Vėlinių oktava) 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis už mirusiuosius.
 • Vėlinių aštuondienio laiku mirusiems galima pelnyti visuotinius atlaidus, išpildžius įprastines atlaidams gauti sąlygas reikia aplankyti kapines ir bent mintimis pasimelsti už mirusius.
 • Lapkričio 6 d. (sekmadienis) 17.00 val. katechezė - DEKALOGAS. Įvadas. ( I, II, ir III įsakymai)
 • Lapkričio 9 d. (trečiadienis) Laterano Bazilikos pašventinimo šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Lapkričio 13 d. (sekmadienis) – pasaulinė vargstančiųjų diena.
 • Lapkričio 19 d. organizuojama piligriminė kelionė į Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo atlaidus. Registracija zakristijoje.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.