Skelbimai

XVI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-07-16
 • Katedroje vyksta grindų šlifavimo darbai, tad šv. Mišios šiokiadieniais aukojamos katedros kriptoje, o savaitgaliais katedroje. Švč. Sakramento adoracija šiokiadieniais taip pat kriptoje. 
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XV-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-07-10
 • Katedroje vyksta grindų šlifavimo darbai, tad šv. Mišios šiokiadieniais aukojamos katedros kriptoje, o savaitgaliais katedroje. Švč. Sakramento adoracija šiokiadieniais taip pat kriptoje. 
 • Liepos 1-12 dienomis vyksta didieji atlaidai Žemaičių Kalvarijoje. 
 • Liepos 10-17 d. pal. Jurgio Matulaičio atlaidai Marijampolės bazilikoje.
 • Liepos 11 d. (pirmadienis) – Šv. Benediktas, abatas ir Europos globėjas. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XIV-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-07-03
 • Liepos 1-12 dienomis vyksta didieji atlaidai Žemaičių Kalvarijoje. (programa skelbimų lentoje ir internetinėje svetainėje).
 • Liepos  5 d. – pirmasis mėnesio antradienis. 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis prašant Šv. ANTANO užtarimo.
 • Liepos 6 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis prašant Šv. KAZIMIERO užtarimo.
 • Liepos 6 d. – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Šv. Mišios 8.00, 10.30 ir 18.00 val.
 • Liepos 10-17 d. pal. Jurgio Matulaičio atlaidai Marijampolės bazilikoje.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XIII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-06-26
 • Birželio 29 d. (trečiadienis) – ŠV. apaštalų PETRO ir PAULIAUS iškilmė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Birželio 30 d. (ketvirtadienis) – Panevėžio Katedros konsekravimo metinės. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Liepos  1 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDĮ.
 • Liepos 2 d. (šeštadienis) – Švč. M. Marijos Šeimų Karalienės šventė. Šv. mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Liepos 2 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. 18.00 val. Šv. mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į ŠVČ. M. MARIJOS ŠIRDĮ.
 • Liepos 3 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis – rinkliava Šv. Petro skatikas - skiriama Popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams paremti. Po Sumos eucharistinė procesija.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (DEVINTINĖS)

2022-06-19
 • Birželinėse pamaldose Švč. Jėzaus Širdies litanija giedama šiokiadieniais po 18.00 val. Šv. Mišių,  sekmadieniais po Sumos. Šiokiadieniais 17.25 val. kalbamas Rožinis prašant taikos Ukrainai.
 • Birželio 23 d. (ketvirtadienis) – ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMO IŠKILMĖ. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Birželio 24 d. (penktadienis) – ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES IŠKIMĖ. Pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Birželio 27 d. – liepos 1 d. organizuojama vaikų dienos stovykla 6-12 m. vaikams. Minėtomis dienomis užsiėmimai vyks nuo 9-13 val. Registracija raštinėje arba zakristijoje.
 • Liepos 4 d. organizuojama piligriminė kelionė į Žemaičių Kalvarijas. Autobusas išvyksta 9.00 val. nuo Katedros. Kelionės kaina 15 eurų. Registracija zakristijoje arba raštinėje.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

 

Švenčiausioji Trejybė

2022-06-11
 • Birželinėse pamaldose Švč. Jėzaus Širdies litanija giedama šiokiadieniais po 18.00 val. Šv. Mišių,  sekmadieniais po Sumos. Šiokiadieniais 17.25 val. kalbamas Rožinis prašant taikos Ukrainai.
 • Birželio 14 d. (antradienis) – pal. Teofiliaus Matulionio vyskupo ir kankinio minėjimas. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val. Gedulo ir Vilties diena.
 • Birželio 19 d. (sekmadienis) – ŠVČ. KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO (DEVINTINĖS) IŠKIMĖ. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. Po Sumos Devintinių procesija.
 • Birželio 27 d. – liepos 1 d. organizuojama vaikų dienos stovykla 6-12 m. vaikams. Minėtomis dienomis užsiėmimai vyks nuo 9-13 val. Registracija raštinėje arba zakristijoje.
 • Liepos 4 d. organizuojama piligriminė kelionė į Žemaičių Kalvarijas. Registracija zakristijoje arba raštinėje.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

Šventosios Dvasios atsiuntimas (SEKMINĖS)

2022-06-05
 • Birželinėse pamaldose Švč. Jėzaus Širdies litanija giedama šiokiadieniais po 18.00 val. Šv. Mišių,  sekmadieniais po Sumos. Šiokiadieniais 17.25 val. kalbamas Rožinis prašant taikos Ukrainai.
 • Birželio 7 d. – pirmasis mėnesio antradienis. Vakarinėse šv. Mišiose melsimės į Šv. Antaną,  sudėtinėmis aukotojų intencijomis, prašydami jo užtarimo.
 • Birželio 9 d. (ketvirtadienis) – MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS, AUKŠČIAUSIOJO IR AMŽINOJO KUNIGO šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Birželio 12 d. (sekmadienis) – ŠVČ. TREJYBĖS iškilmė. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
 • Birželio 11d. (šeštadienis) organizuojama piligriminė kelionė Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio Keliu. Registracija zakristijoje arba raštinėje.
 • Birželio 27 d. – liepos 1 d. organizuojama vaikų dienos stovykla 6-12 m. vaikams. Minėtomis dienomis užsiėmimai vyks nuo 9-13 val. Registracija raštinėje arba zakristijoje.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

Kristaus Žengimas į dangų (Šeštinės)

2022-05-29
 • Birželinėse pamaldose Švč. Jėzaus Širdies litanija giedama šiokiadieniais po 18.00 val. Šv. Mišių,  sekmadieniais po Sumos. Šiokiadieniais 17.25 val. kalbamas Rožinis prašant taikos Ukrainai.
 • Birželio 1, 3, ir 4 – pirmieji mėnesio trečiadienis, penktadienis ir šeštadienis. Vakarinėse šv. Mišiose minėtomis dienomis melsimės atitinkamai į Šv. Kazimierą, į Švč. Jėzaus ir Marijos Širdis sudėtinėmis aukotojų intencijomis.
 • Birželio 5 d. (sekmadienis) – Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmė – SEKMINĖS. Tėvo diena, pirmasis mėnesio sekmadienis, po Sumos Eucharistinė procesija.
 • Birželio 11 d. (šeštadienis) organizuojama piligriminė kelionė Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio Keliu. Registracija zakristijoje arba raštinėje.
 • Birželio 27 d. – liepos 1d. organizuojama vaikų dienos stovykla 6-12 m. vaikams. Minėtomis dienomis užsiėmimai vyks nuo 9-13 val. Registracija raštinėje arba zakristijoje.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

VI-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2022-05-21
 • Gegužinėse pamaldose Švč. M. Marijos litanija giedama šiokiadieniais po 18.00 val. Šv. Mišių,  sekmadieniais po Sumos. Šiokiadieniais 17.25 val. kalbamas Rožinis prašant taikos Ukrainai.
 • Gegužės 27 d. (penktadienis) prasideda maldų Šventajai Dvasiai devyndienis.
 • Gegužės 29 d. (sekmadienis) – Kristaus Žengimo į dangų iškilmė. Visuomenės komunikavimo priemonių diena.
 • Birželio 11 d. (šeštadienis) organizuojama piligriminė kelionė Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio Keliu. Registracija zakristijoje, raštinėje ir  tel. 861884911 (kun. Tomas).
 • Birželio 27 d. – liepos 1d. organizuojama vaikų dienos stovykla 6-12 m. vaikams. Minėtomis dienomis užsiėmimai vyks nuo 9-13 val. Registracija raštinėje arba zakristijoje.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

V-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2022-05-14
 • Gegužinėse pamaldose Švč. M. Marijos litanija giedama šiokiadieniais po 18.00 val. Šv. Mišių,  sekmadieniais po Sumos. Šiokiadieniais 17.25 val. kalbamas Rožinis prašant taikos Ukrainai.
 • Gegužės 21 d. (šeštadienis) Sinodinio Kelio Panevėžio Vyskupijoje Padėkos Šventė. Pradžia Panevėžio Vysk. K. Paltaroko gimnazijoje 11.00 val. Šv. Mišios Katedroje 15.00 val. Plačiau skelbimų lentoje.
 • Gegužės 22 d. (sekmadienis) 12.00 val. vyskupas emeritas Jonas Kauneckas aukos padėkos Šv. Mišias  45 m. kunigystės sukakties proga. Lankysis apaštalinis nuncijus arkivysk. Petar Antun Rajič.  Kviečiame dalyvauti.
 • Birželio 27 d. – liepos 1 d. organizuojama vaikų dienos stovykla 6-12 m. vaikams. Minėtomis dienomis užsiėmimai vyks nuo 9-13 val. Registracija raštinėje arba zakristijoje.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

IV-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2022-05-08
 • Gegužinėse pamaldose Švč. M. Marijos litanija giedama šiokiadieniais po 18.00 val. Šv. Mišių,  sekmadieniais po Sumos. Šiokiadieniais 17.25 val. kalbamas Rožinis prašant taikos Ukrainai.
 • Šiandien, Gegužės 8 d. IV Velykų Sekmadienis ir pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena. Melskime pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.
 • Gegužės 14 d. Pumpėnuose Panevėžio vyskupijos Jaunimo diena. (Plačiau skelbimų lentoje.)
 • Gegužės 22 d. (sekmadienis) 12.00val. vyskupas emeritas Jonas Kauneckas minės 45 m. kunigystės sukaktį. Kviečiame dalyvauti.
 • Birželio 27 d. – liepos 1d. organizuojama vaikų dienos stovykla 6-12 m. vaikams. Minėtomis dienomis užsiėmimai vyks nuo 9-13 val. Registracija raštinėje arba zakristijoje.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

III-ojo Velykų sekmadienio skelbimai (Motinos diena)

2022-05-01
 • Šis sekmadienis, gegužės 1 d. - III Velykų sekmadienis - Motinos diena. Šiandieną Dėkojame Dievui už mūsų Mamas, meldžiame Joms gausių malonių ir sveikatos. Po šv. Mišių suteiksime ypatingą palaiminimą pamaldose dalyvaujančioms Motinoms.
 • Gegužės 2 d. (pirmadienis) – 18.00 val. Šv. Mišios už mirusias Motinas.
 • Gegužinėse pamaldose Švč. M. Marijos litanija giedama šiokiadieniais po 18.00 val. Šv. Mišių,  sekmadieniais po Sumos. Šiokiadieniais 17.25 val. kalbamas Rožinis prašant taikos Ukrainai.
 • Gegužės 3 d. (antradienis) Šv. Pilypo ir Jokūbo apaštalų šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Gegužės 4 d. (trečiadienis) septintasis Sinodinio Kelio susitikimas parapijos salėje 19.00 val.
 • Gegužės 3, 4, 6 ir 7 pirmieji mėnesio antradienis, trečiadienis, penktadienis ir šeštadienis. Minėtose dienose 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis atitinkamai prašydami Šv. Antano, Šv. Kazimiero užtarimo, taip pat į Švč. Jėzaus ir Marijos Širdis.
 • Gegužės 8 d. IV Velykų Sekmadienis ir pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena.
 • Gegužės 14 d. Pumpėnuose Panevėžio vyskupijos Jaunimo diena. (Plačiau skelbimų lentoje ir internetinėje svetainėje)
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

II VELYKŲ SEKMADIENIS – ATVELYKIS (Dievo Gailestingumo sekmadienis)

2022-04-24
 • Balandžio 25 d. (pirmadienis) – Šv. Morkaus Evangelisto šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Balandžio 29 d. (penktadienis) – Šv. Kotrynos Sienietės, Bažnyčios mokytojos ir Europos globėjos šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00val.
 • Gegužės 1 d. III Velykų, pirmasis mėnesio sekmadienis, Motinos diena. Šv. Mišios sekmadienio tvarka – sudėtinėmis intencijomis už gyv. Motinas. Taip pat gegužinės pamaldos,  po Sumos Eucharistinė procesija.
 • Gegužės 2 d. (pirmadienis) – 18.00 val. Šv. Mišios už mirusias Motinas.
 • Didįjį Penktadienį  – Šventajai Žemei surinkta 1065 eurai. Ačiū už aukas.
 • Gegužinėse pamaldose Švč. M. Marijos litanija giedama šiokiadieniais 17.30 val. o sekmadieniais po Sumos.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

 

Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimas (Velykos)

2022-04-16
 • Ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val. Švč. Sakramento adoracijos valandoje kviečiame melsti pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.
 • Šiokiadieniais 17.25 val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui.
 • Didyjį Penktadienį  – Šventajai Žemei surinkta 1065 eurai. Ačiū už aukas.
 • Pirmąją Velykų dieną Šv. Mišios 8.00, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
 • Antrąją Velykų dieną 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Balandžio 24 d. Atvelykis ir Dievo Gailestingumo sekmadienis. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

Kristaus kančios (Verbų) sekmadienis

2022-04-10

 

 • Ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val. Švč. Sakramento adoracijos valandoje kviečiame melsti pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.
 • Šiokiadieniais 17.25 val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui.
 • Balandžio 11-13 d. kviečiame pagelbėti Ukrainos žmonėms. Reikalinga: Higienos priemonės, maistas, medžiaginiai daiktai, elektronikos prietaisai. Sąrašas skelbimų lentoje. Pristatyti Upytės g. 3, 12-18 val.
 • Didįjį Ketvirtadienį Šv. Krizmos Mišios 11.00 val. Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 18.00 val.
 • Didįjį Penktadienį 18.00 val. Kryžiaus pagarbinimo pamaldos Katedroje. 20.00 val. Kryžiaus kelias nuo Katedros iki Švč. Trejybės bažnyčios. Rinkliava – Šventajai Žemei.
 • Didįjį Šeštadienį – Velyknakčio vigilijos pradžia 21.00 val.
 • Pirmąją Velykų dieną Šv. Mišios 8.00, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
 • Antrąją Velykų dieną 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

 

V-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2022-04-03
 • Ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val. Švč. Sakramento adoracijos valandoje kviečiame melsti pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.
 • Balandžio 5 d. - pirmasis mėnesio antradienis – 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Šv. Antaną.
 • Balandžio 6 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis – 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Šv. Kazimierą.
 • Balandžio 6 d. 19.00 val. šeštasis Sinodinio Kelio susitikimas parapijos namuose.
 • Balandžio 10 d. – Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis.
 • Gavėnios laiku 17.30 val. penktadieniais einamas Kryžiaus kelias, šeštadieniais giedami Graudūs verksmai.
 • Šiokiadieniais 17.25 val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui.
 • Didįjį  Ketvirtadienį Šv. Krizmos Mišios 10.00 val. Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 18.00 val.
 • Didįjį Penktadienį Kryžiaus pagarbinimo pamaldos 18.00 val. Kryžiaus kelias nuo Katedros iki Švč. Trejybės bažnyčios prasidės 20.00 val.
 • Didįjį Šeštadienį – Velyknakčio vigilija pradžia 22.00 val.
 • Pirmąją Velykų dieną Šv. Mišios 8.00, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
 • Antrąją Velykų dieną 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

IV-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2022-03-27
 • Ketvirtadieniais nuo 17.00 val. iki 18.00 val. Švč. Sakramento adoracijos valandoje kviečiame melsti pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.
 • Balandžio 1 d. - pirmasis mėnesio pentadienis – 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.
 • Balandžio 2 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis – 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Švč. M. Marijos Širdį.
 • Balandžio 3 d. – V Gavėnios Sekmadienis, pirmasis mėnesio sekmadienis ir maldų už seksualinės prievartos aukas diena. Gavėnios rekolekcijos, vedėjas teol. lic. kun. Rytis Gurkšnys.
 • Gavėnios laiku 17.30 val. penktadieniais einamas Kryžiaus kelias, šeštadieniais giedami Graudūs verksmai.
 • Šiokiadieniais 17.25 val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

III-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2022-03-19
 • Kovo 23 d. (trečiadienis) 19.00 val. penktasis sinodinio kelio susitikimas parapijos salėje,  kurio tema: „dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas“.
 • Kovo 25 d. (penktadienis) – VIEŠPATIES APREIŠKIMO IŠKILMĖ. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Nuo Kovo 25 d. 8.00 val. iki  Kovo 26 d. 8.00 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje bus švenčiamos „24 valandos Viešpačiui“ – atgailos pamaldos ir visą parą trunkanti Švenčiausiojo Sakramento adoracija.
 • Kovo 26 d. 16. 30 val. maldos vakaras už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje. 18 val. šv. Mišias aukos vysk. Linas OFM.
 • Kovo 26 d. pirmosios Komunijos vaikai ir jų  tėveliai kviečiami į susikaupimo dieną-rekolekcijas Tiberiados bendruomenėje. (Baltriškės, Zarasų raj.)
 • Išvykstama autobusu kovo 26 d. 8 val. iš aikštelės prie Paltaroko gimnazijos. Grįžtame 20 val. Kelionės kaina vienam asmeniui 7 eurai. Registruotis ir už kelionę pinigus perduoti katechetei Ligitai.
 • Ketvirtadieniais nuo 17.00 val. iki 18.00 val. Švč. Sakramento adoracijos valandoje kviečiame melsti pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.
 • Gavėnios laiku 17.30 val. penktadieniais einamas Kryžiaus kelias, šeštadieniais giedami Graudūs verksmai.
 • Šiokiadieniais 17.25 val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

II-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2022-03-12
 • Kovo 19 d. (šeštadienis) – Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos sužadėtinio iškilmė. Šv. Mišios 8.00, 9.00, 10.00 ir 18.00 val.
 • Kovo 26 d. pirmosios Komunijos vaikai ir jų  tėveliai kviečiami į susikaupimo dieną-rekolekcijas Tiberiados bendruomenėje. (Baltriškės, Zarasų raj.)
 • Išvykstama autobusu kovo 26d. 8 val. iš aikštelės prie Paltaroko gimnazijos. Grįžtame 20 val. Kelionės kaina vienam asmeniui 7 eurai. Registruotis ir už kelionę pinigus perduoti katechetei Ligitai.
 • Ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val. Švč. Sakramento adoracijos valandoje kviečiame melsti pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.
 • Gavėnios laiku 17.30 val. penktadieniais apmąstomos kryžiaus kelio stotys.
 • Gavėnios laiku 17.30val. šeštadieniais giedami Graudūs verksmai.
 • Šiokiadieniais 17.25 val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

2022-03-08