Skelbimai

XXIX-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-10-17
 • Šiandien spalio 17 d. 12 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, Panevėžio vyskupas Linas aukos šv. Mišias sinodinio kelio pražios atidarymo proga. 
 • Spalio mėnuo – Misijų ir Rožinio maldos mėnuo – šiokiadieniais, prieš vakarines Šv. Mišias 17.30 val. į Rožinio maldą kviečiame įsijungti šeimas. Registracija bažnyčios priekyje esančioje knygoje. Sekmadieniais Rožinio malda meldžiamasi prieš Sumą 11.30 val.
 • Spalio 18 d. (pirmadienis) – Šv. Luko evangelisto šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Spalio 24 d. – Misijų sekmadienis. Rinkliava misijoms paremti.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXVIII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-10-10
 • Spalio 1 d. (penktadienis) prasidėjo spalio mėnuo – Misijų ir Rožinio maldos mėnuo – šiokiadieniais, prieš vakarines Šv. Mišias 17.30 val. į Rožinio maldą kviečiame įsijungti šeimas. Registracija bažnyčios priekyje esančioje knygoje. Sekmadieniais Rožinio malda meldžiamasi prieš Sumą 11.30 val.
 • Kviečiame norinčius krikštytis suaugusius, taip pat suaugusius neturinčius Sutvirtinimo Sakramento iki spalio 15 d. registruotis šių sakramentų priėmimo pasiruošimui – katechumenatui.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXVII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-10-02
 • Spalio 1 d. (penktadienis) prasidėjo Spalio mėnuo – Misijų ir Rožinio maldos mėnuo – šiokiadieniais, prieš vakarines Šv. Mišias 17.30 val. į Rožinio maldą kviečiame įsijungti šeimas. Registracija bažnyčios priekyje esančioje knygoje. Sekmadieniais Rožinio malda meldžiamasi prieš Sumą 11.30 val.
 • Spalio 5 d. – pirmasis mėnesio antradienis. Šv. Mišios 18.00 val. sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Šv. Antaną.
 • Spali 6 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios 18.00 val. sudėtinėmis intencijomis į Šv. Kazimierą.
 • Spalio 7 d. (ketvirtadienis) – 18.00 val. Šv. Mišiose maldos grupelė melsis už kunigus.
 • Spalio 9 d. 19.00 val. Katedroje tarptautinio Šv. Jokūbo festivalio koncertas – „Net tada kai Jis tyli“. Dalyvauja valstybinis choras „VILNIUS“ , meno vadovas ir vyr. dirigentas prof. Artūras Dambrauskas.
 • Kviečiame norinčius krikštytis suaugusius, taip pat suaugusius neturinčius Sutvirtinimo Sakramento iki spalio 15 d. registruotis šių sakramentų priėmimo pasiruošimui – katechumenatui.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXVI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-09-26
 • Šis sekmadienis - rugsėjo 26 d. - pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena.
 • Šį sekmadienį taip pat minima vairuotojų ir keliaujančiųjų diena. Viešpaties globai paveskime visus keliaujančius ir melskime už žuvusius kelyje.
 • Rugsėjo 27 d. (pirmadienis) Bažnyčia mini Šv. Vincentą Paulietį, kunigą.
 • Rugsėjo 29 d. (trečiadienis) - Šv. Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo, arkangelų, šventė.
 • Rugsėjo 30 d. (ketvirtadienis) - Šv. Jeronimas, kunigas, Bažnyčios mokytojas
 • Spalio 1 d. (penktadienis) - Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Kiekvieną dieną Rožinio malda kalbama katedroje 17.30 val.
 • Visiems dėkojame už maldas ir aukas katedros išlaikymui.

 

XXV-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-09-18
 • Rugsėjo 20 d. (pirmadienis) Bažnyčia mini šv. Andriejų Kim Taegona, kunigą, ir kitus Korėjos kankinius.
 • Rugsėjo 21 d. (antradienis) – Bažnyčia švenčia šv. Matą, apaštalą, evangelistą. 
 • Rugsėjo 23 d. (ketvirtadienis) - Bažnyčia mini šv. Pijų Pietrelčinietį, kunigą.
 • Rugsėjo 26 d. (sekmadienis) - Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena bei keliautojų ir vairuotojų diena. Ta proga po kiekvienų šv. Mišių šventinsime automobilius ir laiminsime vairuotojus. 
 • Kviečiame siūlyti kandidatus iki rugsėjo 26d. į parapijos pastoracinės ir ekonominių reikalų tarybas - užrašyti kandidato vardą ir pavardę (jei įmanoma tel. nr.)  ir lapelį įmesti dėžutę.
 • Kviečiame registruotis norinčius ruoštis Pirmosios Komunijos (Eucharistijos) (9-14m.) ir Sutvirtinimo (15-18m.) sakramentų priėmimui – užpildant anketą, kurią rasite parapijos raštinėje arba parapijos internetiniame puslapyje: www.paneveziokatedra.lt
 • Kviečiame norinčius krikštytis suaugusius, taip pat suaugusius neturinčius Sutvirtinimo Sakramento iki spalio 15d. registruotis šių sakramentų priėmimo pasiruošimui – katechumenatui.
 • Artėja spalio mėnuo – šiokiadieniais, prieš vakarines Šv. Mišias  į Rožinio maldą kviečiame įsijungti šeimas. Registracija bažnyčios priekyje esančioje knygoje.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXIV-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-09-12
 • Šis sekmadienis - rugsėjo 12 d. - XXIV eilinis sekmadienis. Šiluvoje šiandieną pagrindinė atlaidų diena. 12.00 val. galite stebėti tiesioginę šv. Mišių transliaciją per LRT.
 • Rugsėjo 13 d. (pirmadienis) Bažnyčia mini šv. Joną Auksaburnį, vyskupą, Bažnyčios mokytoją.
 • Rugsėjo 13 d. (pirmadienis) – 18.00 val. Šv. Mišiomis Marijonų koplyčioje prasidės Švento Kryžiaus išaukštinimo šventė,  po Šv. Mišių Švento Kryžiaus pagerbimas šalia esančiame parke.
 • Rugsėjo 14 d. (antradienis) – Švento Kryžiaus išaukštinimo Šventė. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val. Po vakarinių Šv. Mišių Kryžiaus pagerbimas Klaipėdos gatvėje. Autobusas lauks prie Katedros vartų, kelionės kaina 40 centų.
 • Rugsėjo 15 d. (trečiadienis) - Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios minėjimas. 
 • Rugsėjo 16 d. (ketvirtadienis) - Bažnyčia mini šv. Kornelijų, Kiprijoną, kankinius.
 • Kviečiame siūlyti kandidatus iki rugsėjo 26d. į parapijos pastoracinės ir ekonominių reikalų tarybas - užrašyti kandidato vardą ir pavardę (jei įmanoma tel. nr.)  ir lapelį įmesti dėžutę.
 • Kviečiame registruotis norinčius ruoštis Pirmosios Komunijos (Eucharistijos) (9-14m.) ir Sutvirtinimo (15-18m.) sakramentų priėmimui – užpildant anketą, kurią rasite parapijos raštinėje arba parapijos internetiniame puslapyje: www.paneveziokatedra.lt
 • Kviečiame norinčius krikštytis suaugusius, taip pat suaugusius neturinčius Sutvirtinimo Sakramento iki spalio 15d. registruotis šių sakramentų priėmimo pasiruošimui – katechumenatui.
 • Artėja spalio mėnuo – šiokiadieniais, prieš vakarines Šv. Mišias  į Rožinio maldą kviečiame įsijungti šeimas. Registracija bažnyčios priekyje esančioje knygoje.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXIII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-09-04
 • Rugsėjo 7-oji – pirmasis mėnesio antradienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis prašydami Šv. Antano užtarimo.
 • Kviečiame siūlyti kandidatus iki rugsėjo 26 d. į parapijos pastoracinės ir ekonominių reikalų tarybas - užrašyti kandidato vardą ir pavardę (jei įmanoma tel. nr.)  ir lapelį įmesti į dėžutę.
 • Kviečiame registruotis norinčius ruoštis Pirmosios Komunijos (Eucharistijos) (9-14m.) ir Sutvirtinimo (15-18m.) sakramentų priėmimui – užpildant anketą, kurią rasite parapijos raštinėje arba parapijos internetiniame puslapyje: www.paneveziokatedra.lt
 • Kviečiame norinčius krikštytis suaugusius, taip pat suaugusius neturinčius Sutvirtinimo Sakramento iki spalio 15d. registruotis šių sakramentų priėmimo pasiruošimui – katechumenatui.
 • Rugsėjo 8 d. (trečiadienis) – ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO (ŠILINĖS) IŠKILMĖ. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Rugsėjo 8 d. (trečiadienis) 8.00 val. iš KATEDROS aikštės išvyksta autobusas į Šiluvą. Norinčius vykti iki rugsėjo 7 d. prašom registruotis parapijos raštinėje arba zakristijoje. Kelionės kaina 5 eurai.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-08-29
 • Rugpjūčio 30 d. (pirmadienis) 18.00 val. Šv. Mišiose kviečiame melstis už mokytojus, dėstytojus ir visus švietimo srityje dirbančiuosius.
 • Rugsėjo 1 d. (trečiadienis) 12.00 val. Šv. Mišios už moksleivius ir mokytojus bei visus besimokančiuosius. Pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūrinija diena.
 • Rugsėjo 1-oji, 3-oji ir 4-oji – pirmieji mėnesio – trečiadienis, penktadienis ir šeštadienis. Minėtomis dienomis 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis prašant Šv. Kazimiero užtarimo, bei į Švč. Jėzaus ir Marijos širdį.
 • Kviečiame susipažinti su parapijos pastoracinės ir ekonominių reikalų tarybų nuostatomis, kurios yra skelbimų lentoje ir parapijos internetiniame puslapyje.
 • Kviečiame registruotis norinčius ruoštis Pirmosios Komunijos (Eucharistijos) (9-14 m.) ir Sutvirtinimo (15-18 m.) sakramentų priėmimui – užpildant anketą, kurią rasite parapijos raštinėje arba parapijos internetiniame puslapyje: www.paneveziokatedra.lt
 • Rugsėjo 4 d. (šeštadienis) Gyvojo Rožinio Draugijos nariai kviečiami melstis į Švč. Trejybės bažnyčią. Pamaldų pradžia 15.00 val.
 • Rugsėjo 11 d. (šeštadienis) Gyvojo Rožinio Draugijos nariai kviečiami vykti į Šiluvą. Norinčius vykti prašome užsirašyti pas savo būrelių vadovus iki rugsėjo 4d. Kelionės kaina 5 eurai.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-08-22
 • Rugpjūčio 24 d. (antradienis) šv. BALTRAMIEJAUS apaštalo šventė. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Rugpjūčio 27 d. (penktadienis) šv. MONIKOS minėjimas.
 • Rugpjūčio 28 d. (šėštadienis) šv. AUGUSTINO, vyskupo, Bažnyčios mokytojo minėjimas. Šv. Mišios įprasta šeštadienio tvarka.
 • Rugpjūčio 28 d. (šeštadienis)Gyvojo Rožinio draugijos nariai kviečiami į Marijonų koplyčią melsti kun. Sigitui Sudentui Dievo palaimos išvykstančiam į Vyžuonų parapiją. Pradžia 10.00 val.
 • Kviečiame susipažinti su parapijos pastoracinės ir ekonominių reikalų tarybų nuostatomis, kurios yra skelbimų lentoje ir parapijos internetinėje svetainėje.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

Baltijos kelio 32-osios metinės

2021-08-22
 • Šį pirmadienį (08 23) minėsime 32-ąsias Baltijos kelio metines. 18 val. šv. Mišiose melsime taikos ir ramybės Lietuvai ir kaimyninėms valstybėms.

 

XX-ojo eilinio sekmadienio skelbimai (ŽOLINĖ)

2021-08-15
 • Rugpjūčio 14-22 d. Krekenavos Bazilikoje vyksta Didieji Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų – Žolinės atlaidai. Programa skelbimų lentoje ir internetinėje svetainėje.
 • Rugpjūčio 17 d. (antradienis)  autobusas į Krekenavos Didžiuosius (Žolinės) atlaidus nuo Panevėžio Muzikinio Teatro (Nepriklausomybės a. 8) išvyksta 11.00 val. Teirautis tel.: 8-620-27221
 • Rugpjūčio 16 d. (pirmadienis) Švč. M. Marijos Gyvojo Rožinio draugijos nariai kviečiami vykti į Krekenavą, į Žolinės atlaidus. Autobusas išvyksta iš automobilių stovėjimo aikštelės prie Švč. Trejybės bažnyčios 9.30 val. Kelionės kaina 6 eurai.
 • Rugpjūčio 20 d. minėsime šv. Bernardą, abatą, Bažnyčios mokytoją.
 • Rugpjūčio 21 d. minėsime popiežių šv. Pijų X.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XIX-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-08-07
 • Rugpjūčio 9 d . (pirmadienis) - Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta, Mergelė, Kankinė, Europos globėja. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Rugpjūčio 10 d. (antradienis) - Šv. Laurynas, diakonas, kankinys. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Rugpjūčio 11 d. (trečiadienis) - Šv. Klara, mergelė. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Rugpjūčio 14 d. (šeštadienis) - Šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, kunigas, kankinys. Šv. Mišios 8, 9, 10 ir 18 valandomis.
 • Rugpjūčio 14 d. (šeštadienis) prasideda didieji  Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų – ŽOLINĖS atlaidai Krekenavos Bazilikoje. Programa skelbimų lentoje ir mūsų internetinėje svetainėje.
 • Rugpjūčio 16 d. (pirmadienis) Švč. M. Marijos Gyvojo Rožinio draugijos nariai kviečiami vykti į Krekenavą, į Žolinės atlaidus. Autobusas išvyksta iš automobilių stovėjimo aikštelės prie Švč. Trejybės bažnyčios 9.30 val. Kelionės kaina 6.00 eurai.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XVIII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-08-01
 • Šiandien švenčiame PORCIUNKULĖS atlaidus, kuriems vadovauja Panevėžio Švč. Trejybės rektorius, dekanas kun. Pavel Andžejevski.
 • Džiugu, kad ir parapijos mažiesiems yra proga pasidžiaugti didžiuliu batutu prie parapijos namų.
 • Rugpjūčio 3 d. – pirmasis mėnesio antradienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Šv. Antaną.
 • Rugpjūčio 4 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Šv. Kazimierą.
 • Rugpjūčio 4 d. - Šv. Jonas Marija Vianėjus, kunigas.
 • Rugpjūčio 6 d. - pirmasis mėnesio penktadienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.
 • Rugpjūčio 6 d. (penktadienis) – KRISTAUS ATSIMAINYMO šventė. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Rugpjūčio 7 d. - pirmasis mėnesio šeštadienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. Mergelės Marijos Širdį.
 • Rugpjūčio 7d. (šeštadienis) Švč. Trejybės bažnyčioje Gyvojo Rožinio draugijos narių pamaldos. Pradžia 15.00 val. 
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XVII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-07-24
 • Liepos 25 d. - sekmadienį, kuris yra arčiausiai šv. Joakimo ir šv. Onos, Jėzaus senelių, minėjimo - pirmą kartą yra minima popiežiaus Pranciškaus paskelbta Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena. Šiai progai skirta Popiežiaus Pranciškaus žinia „Esu su tavimi per visas dienas". Ją lietuviškai galima perskaityti ir sumaketuotą pdf formatu atsispausdinti čia: Popieziaus-laiskas-seneliams.pdf (lietuvosseimoscentras.lt).
 • Pasaulinę senelių ir pagyvenusių žmonių dieną galima pelnyti Visuotinius atlaidus, kaip nustatyta Apaštališkosios Penitenciarijos šių metų gegužės 13 d. Dekrete:
  - pagyvenusieji gali pelnyti atlaidus, dalyvaudami kuriose nors šia proga aukojamose šv. Mišiose;
  - dėl tebesitęsiančios pandeminės situacijos ir atsižvelgiant į tai, kad kai kurie pagyvenusieji dėl sveikatos negali gyvai dalyvauti šv. Mišiose, atlaidai suteikiami ir šiems žmonėms jungiantis į šv. Mišias televizijos ar radijo transliacijos būdu;
  - atlaidai suteikiami ir tiems, kurie šią Pasaulinę dieną atliks „gailestingumo darbą", aplankydami vienišą pagyvenusį žmogų.
 • Liepos 26 d. (pirmadienis) - Šv. Joakimo ir Onos, Švč. Mergelės Marijos tėvų minėjimas.
 • Liepos 29 d. (ketvirtadienis) - Šv. Mortos, Marijos ir Lozoriaus minėjimas.
 • Liepos 31 d. (šeštadienis) - Šv. Ignaco Lojolos, kunigo minėjimas.
 • Rugpjūčio 1 d. (sekmadienis) Panevėžio Katedroje švęsime Porciunkulės atlaidus. Šv. Mišios įprasta sekmadienio tvarka. Atlaidus ves ir homilijas sakys Panevėžio Švč. Trejybės rektorius, dekanas, kun. P. Andžejevski.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XVI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-07-18
 • Šiandien paskutinė Marijampolės bazilikoje pal. Jurgio Matulaičio  atlaidų diena. Melskime palaimintojo Jurgio užtarimo.
 • Liepos 22 d. (ketvirtadienis) - šv. Marijos Magdalietės šventė.
 • Liepos 23 d. (penktadienis) - šv. Brigitos, vienuolės, Europos globėjos šventė.
 • Liepos 31 d. (šeštadienis) Panemunėlio parapijos bažnyčioje (Rokiškio dekanatas) vyks XVI Gyvojo Rožinio Draugijos Kongresas.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

Gyvojo Rožinio kongresas

2021-07-12

 

XV-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-07-10
 • Liepos 11-18 d. Marijampolės bazilikoje vyks pal. Jurgio Matulaičio  atlaidai.
 • Liepos 31 d. (šeštadienis) Panemunėlio parapijos bažnyčioje (Rokiškio dekanatas) vyks XVI Gyvojo Rožinio Draugijos Kongresas.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XIV-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-07-03

 

 • Birželio 27 d. (sekmadienis) – Apaštalų Sostui – popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams paremti surinkta 1800 eurų. Ačiū už Jūsų dosnumą.
 • Liepos 6 d. (antradienis) – Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Šv. MIŠIOS už Lietuvą bus aukojamos 10.30 val. Taip Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Liepos 6 d. – pirmasis mėnesio antradienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Šv. Antaną.
 • Liepos  7d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Šv. Kazimierą.
 • Liepos 11-18 d. Marijampolės bazilikoje vyks pal. Jurgio Matulaičio  atlaidai.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams.

 

XIII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-06-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Birželio 27 d. (sekmadienis) – rinkliava bus renkama Apaštalų Sostui – popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams paremti.
 • Birželio 29 d. (antradienis) – Šv. Petro ir Pauliaus apaštalų iškilmė. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Birželio 30 d. (trečiadienis) – Panevėžio Katedros konsekravimo metinės. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Liepos 2 d. (penktadienis) – Švč. M. Marijos Šeimų Karalienės Šventė. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Liepos 3 d. (šeštadienis) – Šv. Tomo apaštalo šventė. Šv. Mišios 8, 9, 10 ir 18.00 val.
 • Liepos 2 d. ir 3 d. pirmasis mėnesio penktadienis ir šeštadienis. Vakarinės Šv. Mišios bus aukojamos sudėtinėmis aukotojų intencijomis atitinkamai į Švč. Jėzaus ir Marijos Širdis.
 • Liepos 3 d. (šeštadienis) 15.00 val. – Švč. Trejybės bažnyčioje vyks Gyvojo Rožinio Draugijos narių  organizuojamos pamaldos – Dievo Gailestingumo vainikėlio malda, Rožinio malda, Švč. M. Marijos litanija, Šv. Mišios ir Viešpaties Angelo malda.
 • Liepos 1-12 d. vyks Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams.

 

Valstybės diena Panevėžyje

2021-06-23