Skelbimai

IV-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2022-05-08
 • Gegužinėse pamaldose Švč. M. Marijos litanija giedama šiokiadieniais po 18.00 val. Šv. Mišių,  sekmadieniais po Sumos. Šiokiadieniais 17.25 val. kalbamas Rožinis prašant taikos Ukrainai.
 • Šiandien, Gegužės 8 d. IV Velykų Sekmadienis ir pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena. Melskime pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.
 • Gegužės 14 d. Pumpėnuose Panevėžio vyskupijos Jaunimo diena. (Plačiau skelbimų lentoje.)
 • Gegužės 22 d. (sekmadienis) 12.00val. vyskupas emeritas Jonas Kauneckas minės 45 m. kunigystės sukaktį. Kviečiame dalyvauti.
 • Birželio 27 d. – liepos 1d. organizuojama vaikų dienos stovykla 6-12 m. vaikams. Minėtomis dienomis užsiėmimai vyks nuo 9-13 val. Registracija raštinėje arba zakristijoje.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

III-ojo Velykų sekmadienio skelbimai (Motinos diena)

2022-05-01
 • Šis sekmadienis, gegužės 1 d. - III Velykų sekmadienis - Motinos diena. Šiandieną Dėkojame Dievui už mūsų Mamas, meldžiame Joms gausių malonių ir sveikatos. Po šv. Mišių suteiksime ypatingą palaiminimą pamaldose dalyvaujančioms Motinoms.
 • Gegužės 2 d. (pirmadienis) – 18.00 val. Šv. Mišios už mirusias Motinas.
 • Gegužinėse pamaldose Švč. M. Marijos litanija giedama šiokiadieniais po 18.00 val. Šv. Mišių,  sekmadieniais po Sumos. Šiokiadieniais 17.25 val. kalbamas Rožinis prašant taikos Ukrainai.
 • Gegužės 3 d. (antradienis) Šv. Pilypo ir Jokūbo apaštalų šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Gegužės 4 d. (trečiadienis) septintasis Sinodinio Kelio susitikimas parapijos salėje 19.00 val.
 • Gegužės 3, 4, 6 ir 7 pirmieji mėnesio antradienis, trečiadienis, penktadienis ir šeštadienis. Minėtose dienose 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis atitinkamai prašydami Šv. Antano, Šv. Kazimiero užtarimo, taip pat į Švč. Jėzaus ir Marijos Širdis.
 • Gegužės 8 d. IV Velykų Sekmadienis ir pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena.
 • Gegužės 14 d. Pumpėnuose Panevėžio vyskupijos Jaunimo diena. (Plačiau skelbimų lentoje ir internetinėje svetainėje)
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

II VELYKŲ SEKMADIENIS – ATVELYKIS (Dievo Gailestingumo sekmadienis)

2022-04-24
 • Balandžio 25 d. (pirmadienis) – Šv. Morkaus Evangelisto šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Balandžio 29 d. (penktadienis) – Šv. Kotrynos Sienietės, Bažnyčios mokytojos ir Europos globėjos šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00val.
 • Gegužės 1 d. III Velykų, pirmasis mėnesio sekmadienis, Motinos diena. Šv. Mišios sekmadienio tvarka – sudėtinėmis intencijomis už gyv. Motinas. Taip pat gegužinės pamaldos,  po Sumos Eucharistinė procesija.
 • Gegužės 2 d. (pirmadienis) – 18.00 val. Šv. Mišios už mirusias Motinas.
 • Didįjį Penktadienį  – Šventajai Žemei surinkta 1065 eurai. Ačiū už aukas.
 • Gegužinėse pamaldose Švč. M. Marijos litanija giedama šiokiadieniais 17.30 val. o sekmadieniais po Sumos.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

 

Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimas (Velykos)

2022-04-16
 • Ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val. Švč. Sakramento adoracijos valandoje kviečiame melsti pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.
 • Šiokiadieniais 17.25 val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui.
 • Didyjį Penktadienį  – Šventajai Žemei surinkta 1065 eurai. Ačiū už aukas.
 • Pirmąją Velykų dieną Šv. Mišios 8.00, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
 • Antrąją Velykų dieną 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Balandžio 24 d. Atvelykis ir Dievo Gailestingumo sekmadienis. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

Kristaus kančios (Verbų) sekmadienis

2022-04-10

 

 • Ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val. Švč. Sakramento adoracijos valandoje kviečiame melsti pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.
 • Šiokiadieniais 17.25 val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui.
 • Balandžio 11-13 d. kviečiame pagelbėti Ukrainos žmonėms. Reikalinga: Higienos priemonės, maistas, medžiaginiai daiktai, elektronikos prietaisai. Sąrašas skelbimų lentoje. Pristatyti Upytės g. 3, 12-18 val.
 • Didįjį Ketvirtadienį Šv. Krizmos Mišios 11.00 val. Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 18.00 val.
 • Didįjį Penktadienį 18.00 val. Kryžiaus pagarbinimo pamaldos Katedroje. 20.00 val. Kryžiaus kelias nuo Katedros iki Švč. Trejybės bažnyčios. Rinkliava – Šventajai Žemei.
 • Didįjį Šeštadienį – Velyknakčio vigilijos pradžia 21.00 val.
 • Pirmąją Velykų dieną Šv. Mišios 8.00, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
 • Antrąją Velykų dieną 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

 

V-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2022-04-03
 • Ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val. Švč. Sakramento adoracijos valandoje kviečiame melsti pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.
 • Balandžio 5 d. - pirmasis mėnesio antradienis – 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Šv. Antaną.
 • Balandžio 6 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis – 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Šv. Kazimierą.
 • Balandžio 6 d. 19.00 val. šeštasis Sinodinio Kelio susitikimas parapijos namuose.
 • Balandžio 10 d. – Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis.
 • Gavėnios laiku 17.30 val. penktadieniais einamas Kryžiaus kelias, šeštadieniais giedami Graudūs verksmai.
 • Šiokiadieniais 17.25 val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui.
 • Didįjį  Ketvirtadienį Šv. Krizmos Mišios 10.00 val. Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 18.00 val.
 • Didįjį Penktadienį Kryžiaus pagarbinimo pamaldos 18.00 val. Kryžiaus kelias nuo Katedros iki Švč. Trejybės bažnyčios prasidės 20.00 val.
 • Didįjį Šeštadienį – Velyknakčio vigilija pradžia 22.00 val.
 • Pirmąją Velykų dieną Šv. Mišios 8.00, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
 • Antrąją Velykų dieną 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

IV-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2022-03-27
 • Ketvirtadieniais nuo 17.00 val. iki 18.00 val. Švč. Sakramento adoracijos valandoje kviečiame melsti pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.
 • Balandžio 1 d. - pirmasis mėnesio pentadienis – 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.
 • Balandžio 2 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis – 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Švč. M. Marijos Širdį.
 • Balandžio 3 d. – V Gavėnios Sekmadienis, pirmasis mėnesio sekmadienis ir maldų už seksualinės prievartos aukas diena. Gavėnios rekolekcijos, vedėjas teol. lic. kun. Rytis Gurkšnys.
 • Gavėnios laiku 17.30 val. penktadieniais einamas Kryžiaus kelias, šeštadieniais giedami Graudūs verksmai.
 • Šiokiadieniais 17.25 val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

III-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2022-03-19
 • Kovo 23 d. (trečiadienis) 19.00 val. penktasis sinodinio kelio susitikimas parapijos salėje,  kurio tema: „dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas“.
 • Kovo 25 d. (penktadienis) – VIEŠPATIES APREIŠKIMO IŠKILMĖ. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Nuo Kovo 25 d. 8.00 val. iki  Kovo 26 d. 8.00 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje bus švenčiamos „24 valandos Viešpačiui“ – atgailos pamaldos ir visą parą trunkanti Švenčiausiojo Sakramento adoracija.
 • Kovo 26 d. 16. 30 val. maldos vakaras už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje. 18 val. šv. Mišias aukos vysk. Linas OFM.
 • Kovo 26 d. pirmosios Komunijos vaikai ir jų  tėveliai kviečiami į susikaupimo dieną-rekolekcijas Tiberiados bendruomenėje. (Baltriškės, Zarasų raj.)
 • Išvykstama autobusu kovo 26 d. 8 val. iš aikštelės prie Paltaroko gimnazijos. Grįžtame 20 val. Kelionės kaina vienam asmeniui 7 eurai. Registruotis ir už kelionę pinigus perduoti katechetei Ligitai.
 • Ketvirtadieniais nuo 17.00 val. iki 18.00 val. Švč. Sakramento adoracijos valandoje kviečiame melsti pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.
 • Gavėnios laiku 17.30 val. penktadieniais einamas Kryžiaus kelias, šeštadieniais giedami Graudūs verksmai.
 • Šiokiadieniais 17.25 val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

II-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2022-03-12
 • Kovo 19 d. (šeštadienis) – Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos sužadėtinio iškilmė. Šv. Mišios 8.00, 9.00, 10.00 ir 18.00 val.
 • Kovo 26 d. pirmosios Komunijos vaikai ir jų  tėveliai kviečiami į susikaupimo dieną-rekolekcijas Tiberiados bendruomenėje. (Baltriškės, Zarasų raj.)
 • Išvykstama autobusu kovo 26d. 8 val. iš aikštelės prie Paltaroko gimnazijos. Grįžtame 20 val. Kelionės kaina vienam asmeniui 7 eurai. Registruotis ir už kelionę pinigus perduoti katechetei Ligitai.
 • Ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val. Švč. Sakramento adoracijos valandoje kviečiame melsti pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.
 • Gavėnios laiku 17.30 val. penktadieniais apmąstomos kryžiaus kelio stotys.
 • Gavėnios laiku 17.30val. šeštadieniais giedami Graudūs verksmai.
 • Šiokiadieniais 17.25 val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

2022-03-08

 

I-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2022-03-06
 • Vasario 27d. (sekmadienis) Ukrainai paremti surinkta 7535 eurai. Ačiū už jūsų gerą ir dosnią širdį.
 • Ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val. Švč. Sakramento adoracijos valandoje kviečiame melsti pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.
 • Kovo 9 d. (trečiadienis) – ketvirtasis sinodinio kelio susitikimas 19.00 val. parapijos namuose (2 aukštas) – tema – Atsakomybė už bendrą misiją.
 • Kovo 11 d.(penktadienis) Lietuvos nepriklausomybės  atkūrimo diena. Šv. Mišios 8.00, 10.30 ir 18.00 val.
 • Gavėnios laiku 17.30 val. penktadieniais apmąstomos kryžiaus kelio stotys.
 • Gavėnios laiku 17.30val. šeštadieniais giedami Graudūs verksmai.
 • Šiokiadieniais 17.25val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

VIII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-02-26
 • Vasario 27 d. (sekmadienis) rinkliava skiriama Ukrainai paremti.
 • Kovo 1 d. – pirmasis mėnesio Antradienis. 18 val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis prašant Šv. Antano užtarimo.
 • Kovo 2 d. – Pelenų diena ir Gavėnios pradžia. Šv. Mišios 8 val., 10 val. ir 18 val. Per kiekvienas Šv. Mišias šventinami pelenai ir atliekama pelenų barstymo apeiga. 18 val. Šv. Mišios aukojamos sudėtinėmis aukotojų intencijomis prašant Šv. Kazimiero užtarimo.
 • Kovo 3 d. – pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, „Maldos už kunigus“ grupė kviečia nuo 17 val. melstis už kunigus dalyvaujant Švč. Sakramento adoracijoje, ir 18 val. Šv. Mišiose. Kitais mėnesio ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. Švč. Sakramento adoracijos valandoje kviečiame melsti pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.
 • Kovo 4 d. – Šv. Kazimiero Pirmojo Lietuvos ir Vilniaus arkivyskupijos bei Panevėžio vyskupijos globėjo iškilmė. Šv. Mišios 8 val. ir 18 val.
 • Kovo 4-5 d. – atitinkamai pirmieji mėnesio penktadienis ir šeštadienis. Minėtomis dienomis 18 val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus ir M. Marijos širdis.
 • Kovo 5 d. (šeštadienį) Gyvojo Rožinio draugijos nariai kviečiami į Katedrą drauge melstis už taiką pasaulyje bei Ukrainą. Pamaldų pradžia 15 val.
 • Kovo 6 d. – pirmasis mėnesio ir gavėnios sekmadienis. Taip pat Šv. KAZIMIERO atlaidai, bei po Sumos Eucharistinė procesija. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
 • Gavėnios laiku 17.30 val. penktadieniais apmąstomos kryžiaus kelio stotys.
 • Gavėnios laiku 17.30 val. šeštadieniais giedami Graudūs verksmai.
 • Šiokiadieniais 17.25 val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

 

 

 

 

 

 

VII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-02-19
 • Vasario 22 d. (antradienis) – Šv. Petro, apaštalo, Sosto šventė. Šią dieną suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris aplanko vyskupijos katedrą ir sukalba Viešpaties maldą bei Tikėjimo išpažinimą. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Vasario 23 d. (trečiadienis) – trečiasis sinodinio kelio susitikimas parapijos namų salėje (2 aukštas) 19.00 val. Tema – šventimas.
 • Šiokiadieniais 17.30 val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui ir melstis kitomis įvairiomis intencijomis.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

VI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-02-12

 

 • Vasario 14 d. (pirmadienis) – Šv. vienuolio Kirilo  ir Šv. vyskupo Metodijaus Europos globėjų šventė. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00val.
 • Vasario 16 d. (trečiadienis) Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šv. Mišios 8.00 val. 10.30 val. ir 18.00 val.
 • Šiokiadieniais 17.30 val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui ir melstis kitomis įvairiomis intencijomis.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

 

V-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-02-05
 •  Vasario 9 d. (trečiadienis) 19.00 val. antrasis sinodinio kelio susitikimas parapijos namuose, tema „Įsiklausymas ir kalbėjimas“
 • Vasario 11 d. (penktadienis) – Pasaulinė ligonių diena. 8.00 val. ir 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės už ligonius ir teiksime ligonių sakramentą.
 • Šiokiadieniais 17.30 val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

Šv. Agotos diena

2022-02-02

 

IV-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-01-30
 • Vasario 1 d. – pirmasis mėnesio antradienis. 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis prašant Šv. Antano užtarimo.
 • Vasario 2 d. (trečiadienis) – Kristaus Paaukojimo šventė ir Dievui pašvęsto gyvenimo diena. 17.30 val. Vakarinės giedojimas, 18.00 val. Iškilmingos Šv. Mišios, žvakių palaiminimas ir procesija. Melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis prašydami Šv. Kazimiero užtarimo.
 • Vasario 4 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.
 • Vasario 5 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. M. Marijos Širdį.
 • Vasario 5 d. – Šv. Agotos kankinės ir mergelės minėjimas. Po kiekvienų Šv. Mišių šventinama duona ir vanduo.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

DIEVO ŽODŽIO SEKMADIENIS

2022-01-23
 • Šis sekmadienis - sausio 23 d. III Eilinis sekmadienis. Popiežius Pranciškus šį sekmadienį yra pavadinęs Dievo Žodžio sekmadieniu, kviesdamas mus visus kuo dažniau skaityti Šv. Raštą,
 • Sausio 25 d. (antradienis) – Šv. Pauliaus apaštalo atsivertimas. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
 • Sausio 25 d. (antradienis) 18.45 val. – Vargonų muzikos pusvalandis. Koncertuoja Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokinė Gabrielė Čeponytė, mokytoja Ieva Morkūnaitė.
 • Vasario 2 d. (trečiadienis) – Kristaus Paaukojimo šventė ir Dievui pašvęsto gyvenimo diena. 17.30 val. Vakarinės giedojimas, 18.00 val. Iškilmingos Šv. Mišios, žvakių palaiminimas ir procesija.
 • Kiekvieną šiokiadienį 17.30 val. t. y. prieš vakarines Šv. Mišias Katedroje kviečiame melstis Rožinio malda.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

II-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-01-16
 • Sausio 18 d. (antradienis) prasideda maldų už krikščionių vienybę aštuondienis.
 • Sausio 23 d. – Dievo Žodžio Sekmadienis.
 • Sausio 23 d. (sekmadienis) 15.00 val. maldų už  krikčionių vienybę  – ekumeninės pamaldos.
 • Kiekvieną šiokiadienį 17.30 val. t. y. prieš vakarines Šv. Mišias Katedroje kviečiame melstis Rožinio maldą.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

Kristaus Krikštas

2022-01-08
 • Šis sekmadienis - sausio 9 d. - Kristaus Krikšto šventė. Ja baigiasi liturginis Kalėdų laikas ir prasideda Eilinis laikas.
 • Sausio 12 d. (trečiadienis) mūsų parapijoje prasideda Sinodinis kelias. 19.00 val. visi kviečiami į parapijos salę dalyvauti Sinodiniam keliui skirtame susitikime.
 • Sausio 13 d. (ketvirtadienis) minėsime Laisvės gynėjų dieną, 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės už Lietuvą ir žuvusius Lietuvos Laisvės gynėjus.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.