Skelbimai

Skelbimas

2020-12-16
 • Gruodžio 16 d. - Sausio 3 d. – Šv. MIŠIOS šiokiadieniais vyks 8.00 val. nedalyvaujant žmonėms, išskyrus laidotuvių Šv. Mišias, kuriose galės dalyvauti tik patys artimiausi mirusiojo šeimos nariai.
 • Kiekvieną dieną nuo 9.00 val. iki 18.00 val. katedra bus atvira asmeninei maldai, vyks Švč. Sakramento adoracija.
 • Kiekvieną dieną nuo 17.30 val. katedroje bus galimybė atlikti išpažintį tik atsakingai laikantis karantino reikalavimų.
 • Kiekvieną dieną nuo 9.00 val. iki 15.00 val. kunigai budės parapijos raštinėje.
 • Kiekvieną vakarą 20.00 val. esame kviečiami kreiptis į šv. Juozapą prašant globos ir užtarimo įveikti pandemijos sunkumus. Skambės katedros varpai.
 • Kūčių dieną, Šv. Kalėdų dienomis ir Naujųjų Metų šventėje kviečiame dalyvauti Šv. MIŠIOSE transliuojamose per televiziją, Marijos radiją ar interneto platformose.
 • Melskimės ir darykime viską, kas priklauso nuo kiekvieno iš mūsų, kad pandemija būtų kuo greičiau suvaldyta.
 • Gruodžio 24 d. 21 val. Piemenėlių šv. Mišios. Tiesioginė transliacija Panevėžio vyskupijos Facebook‘o paskyroje.
 • Gruodžio 25 d. 8 val. Kalėdų ryto šv. Mišios. (be žmonių)
 • Gruodžio 26 d. 8 val. Kalėdų II dienos šv. Mišios. (be žmonių)

 

Atnaujinta informacija 2020-07-31

2020-05-10

Dėl asmeninio saugumo priemonių maldos namuose bei bažnytiniuose renginiuose

Atsižvelgdami į padidėjusį užsikrėtimų skaičių mūsų krašte, o valstybei ėmusis papildomų priemonių gyventojų sveikatai apsaugoti, Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose laikytis 2 metrų atstumo, o jei tokios galimybės nėra – dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes.

Įeinantieji į maldos namus (bažnyčias, koplyčias), parapijos namus, klebonijas turi turėti galimybę dezinfekuoti rankas dezinfekciniu skysčiu. Prieš šv. Komunijos dalijimą jos dalytojai raginami dezinfekuoti rankas. Ir toliau galioja būtinybė reguliariai dezinfekuoti ir vėdinti patalpas.

Jaučiantieji peršalimo ligoms būdingus simptomus yra raginami melstis namuose. Vietos ordinarai gali imtis ir kitų būtinų priemonių savo vyskupijų teritorijose. Apgaubti Viešpaties globa ir rūpestingumu, ir mes nebūkime abejingi savo artimui – gerbkime, mylėkime ir saugokime vieni kitus!

Kaip taisyklingai ir pagarbiai priimti šv. Komuniją į ranką?

Čia pateikiama keletas patarimų ir taisyklių, padėsiančių taisyklingai ir su pagarba tai padaryti:

•    ant delnu į viršų ištiestos dešinės rankos uždedama kairioji ranka (taip pat delnu į viršų) taip, kad abu delnai sudarytų kryžių;

•    abu delnai turi išlikti tiesūs, nesulenkti «laivelio forma»;

•    priimant šv. Komuniją, priimančiojo rankos nekeliamos į viršų, kad nepaliestų šv. Komunijos dalintojo rankų;

•    šv. Komunijos dalintojui paskelbus «Kristaus Kūnas!» ir padėjus ostiją ant priimančiojo rankos, atsiliepiama «Amen!». Tuomet, neatsitraukiant nuo šv. Komunijos dalintojo, ostija paimama dešinės rankos pirštais ir įsidedama į burną;

•    šv. Komunija priimama iš karto, vos tik yra įdedama į delną. Draudžiama šv. Komuniją neštis į suolą ar į kitą vietą.

ŠV. MIŠIOS PANEVĖŽIO KATEDROJE ŠV. MIŠIOS

darbo dienomis 8 ir 18 val.

šeštadieniais: 8, 9, 10 ir 18 val.

sekmadieniais: 8, 9.15, 10.30, 12 ir 18 val.

Prie durų ties išėjimais iš katedros yra dezinfekcinio skysčio.

fd8bdd6d a18b 4e4b bef3 48cf8d014173 8dd1c717 9fea 4c7e a4e6 3789f5cae0e0 Komunija į rankas ir panašios apgavystės | FSSPX Lithuania

Mūsų parapijos rekvizitai:

PANEVĖŽIO KRISTAUS KARALIAUS KATEDROS PARAPIJA
Jur. a. kodas: 191261096
Adresas: Katedros a. 8, Panevėžys
A. s. LT12 7300 0100 0238 2257 
Bankas: „Swedbank“, AB

Primename, kad jums rūpimu klausimu galima pasikalbėti su kunigu telefonu 8 678 49128 ar susisiekti el. paštu kristauskatedra@gmail.com

Raštinė dirba kasdien darbo dienomis 9-13 val.

Už geradarius meldžiamės kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį.

 

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui, 2020 m.

2020-01-16

Susitikimai vyksta pirmadieniais ir antradieniais nuo 19 val. Katedros parapijos namuose, kun. A. Lipniūno klasėje (Katedros a. 3)>>

Norinčius Sužadėtinių kursus lankyti katedros parapijoje  prašome kreiptis į katedros raštinę (Katedros a. 8), tel. 845 50 22 81, el. paštas kristauskatedra@gmail.com.

Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui užsiėmimų TVARKARAŠTIS 2020 m.>>

Daugiau informacijos >>

DĖMESIO!

2018 m. birželio 12 d. Lietuvos vyskupų konferencijos plenariniame posėdyje ganytojai aptarė sužadėtinių pasiruošimo Santuokos sakramentui klausimus. Lietuvoje įprasta vestuves pradėti planuoti prieš 9-12 mėnesių, o dabartinė registracijos santuokai ne vėliau kaip prieš tris mėnesius nuostata neretai sukelia keblumų norint laiku pasiruošti šiam svarbiam gyvenimo įvykiui. 

Siekdami suteikti daugiau laiko ir galimybių sužadėtiniams gerai pasiruošti Santuokos sakramento priėmimui, Lietuvos vyskupai nusprendė nustatyti naują minimalų registracijos Santuokai terminą: nuo 2019 m. sausio 1 d. visose Lietuvos vyskupijose Santuokai registruotis reikės ne vėliau kaip prieš penkis (5) mėnesius iki pageidaujamos sakramento priėmimo datos. 

Taip pat pakrikštytieji sužadėtiniai turėtų būti priėmę ir Sutvirtinimo sakramentą. 

Jiems bus parengta speciali pasiruošimo programa.

Daugiau informacijos >>

 

KATEDROS REMONTAS

2019-04-12

 

Dievo Tarno kun. Alfonso Lipniūno MALONIŲ KNYGA

2019-02-03

Kviečiame tikinčiuosius karščiau melsti kunigo Alfonso Lipniūno užtarimo, kad šis Dievo tarnas kuo greičiau būtų paskelbtas Bažnyčios palaimintuoju.

O patirtas malones, užtariant kunigui Alfonsui, maloniai prašome užrašyti Malonių Knygoje, esančioje ant katedros šoninio Nukryžiuotojo altoriaus.

***

Visagali, amžinasis Dieve, Tu pašaukei į kunigystę Alfonsą Lipniūną, kad, gyvendamas ir kentėdamas, jis liudytų Jėzaus Kristaus tiesą. Šiandien kun. Alfonsas džiaugiasi amžinąja Tavo garbe, o mes nuoširdžiai prašom paskelbti jį Palaimintuoju. Pasitikim Tavimi ir, kun. Alfonsui užtariant, meldžiam – suteik mums malonių. Amen.

***

 

Kviečiame kiekvieną mėnesio 7 dieną Panevėžio katedroje drauge su Marijos radijo klausytojais melstis „Garbinimo Valandoje“ nuo 19 iki 19.40 val.

2018-07-15

 

Savipagalbos grupės onkologinėmis ligomis sergantiesiems ir jų artimiesiems susitikimas

2018-03-10

Pakvieskime sergančiuosius ir jų artimuosius į bendrystę, nepalikdami jų vienų.

Susitikimo laikas:

Paskutinis mėnesio šeštadienis, 15 val.

Susitikimo vieta:

Susitikimas prasidės šv. Mišiomis 15 val. katedros kriptoje >>, po šv. Mišių susitikimas tęsis kun. A. Lipniūno klasė, parapijos namai (Katedros a. 3, Panevėžys) >>.

Pasiteiravimui tel. 8 45 502 281, el. p. kristauskatedra@gmail.com

Susitikimai atviri visai miesto bendruomenei.

 

Švč. Sakramento adoracija Panevėžio katedroje

2018-01-05

Švč. Sakramentas kasdien išstatomas kairiajame katedros altoriuje.

Adoruotojų registracijos staliukas yra prie Švč. Sakramento koplyčios.

Kviečiame visus įsipareigoti vienai kitai valandai pabūti Švč. Sakramento artumoje.

 

Parama ir aukos

2018-01-03

PADĖKA

Dėkojame visiems, kurie prisidedate prie katedros išlaikymo.

Telaimina Jus Dievas.

ŠILDYMO IŠLAIDOS

Maloniai Jūsų prašome savo aukomis prisidėti prie šildymo išlaidų padengimo.

Paaukoti galima pervedant pinigus į parapijos sąskaitą, auką įmetant į aukų dėžutę katedros gale, atnešant auką į zakristiją arba į raštinę.

2 % GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Dėkojame visiems tikintiesiems, kurie už 2015 m. paskyrėte katedros parapijai 2 % gyventojų pajamų mokestį.

Bendra suma 3.482,12 Eur.

Nuoširdžiai prašome ir šiais metais neišleidžiant nė vieno cento už 2016 metus katedros parapijai paskirti 2 % gyventojų pajamų mokestį.

Daugiau informacijos >>

AUKOS KATEDROS ŠILDYMUI

Dėkojame visiems, kurie savo aukomis prisidėjote prie katedros šildymo sistemos pertvarkymo ir langų remonto.

Norime, kad visiems maldininkams ir piligrimams katedroje būtų šilta melstis, todėl maloniai prašome padėti padengti kasmėnesines šildymo išlaidas.

Aukoti galima keliais būdais: sekmadieniais per rinkliavą, pinigus metant į aukų dėžutę, pažymėtą KATEDROS ŠILDYMUI, kuri yra prie centrinio įėjimo, taip pat atnešant auką į zakristiją ar raštinę arba aukojant per banką.

Už geradarius meldžiamės kiekvieną mėnesio pirmą sekmadienį 8 val. šv. Mišiose.

PARAPIJOS REKVIZITAI

PANEVĖŽIO KRISTAUS KARALIAUS KATEDROS PARAPIJA
Jur. a. kodas: 191261096
Adresas: Katedros a. 8, Panevėžys
A. s. LT12 7300 0100 0238 2257
Bankas: „Swedbank“, AB

 

„Motinos maldoje“

2018-01-01

Taip kalbėjo VIEŠPATS:

„Nustok aimanavusi,
nusišluostyk ašaras,
nes laukia atpildas už tavo vargą, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
jie sugrįš iš priešų krašto!
Yra vilties tavo ateičiai, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
tavo vaikai sugrįš į savo tėvynę!
(Jeremijo 31, 16-17)

Maloniai kviečiame visas moteris, trokštančias kartu melstis ir stiprinti savo kaip moters ir motinos pašaukimą, prisijungti prie Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros grupelės „Motinos maldoje“.

Susitikimai vyksta ketvirtadieniais 12 val. parapijos namuose kun. A. Lipniūno klasėje (Katedros a. 3), kviečiame prisijungti.

„Motinos maldoje“ grupelė vienija mamas, besimeldžiančias už savo ir svetimus vaikus, mažus ir suaugusius vaikus, krikšto vaikus ir už šeimų vienybę. Jos budi maldoje už vaikų mokytojus, auklėtojus, draugus ir vadovus.

Kiekvieno mėnesio tryliktą dieną 18 val. Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje aukojamos šv. Mišios už visų Panevėžio miesto ir viso pasaulio mamų maldos grupelių nares, vaikus, šeimas ir artimuosius.

Atsakingas asmuo Rita, tel. nr. +370 68524662.

 

Dievo Žodį skelbkime kartu

2018-01-01

Norinčius šv. Mišių metu skaityti Dievo Žodį, kviečiame užsirašyti skaitovų grafike, kurį rasite zakristijoje.

 

XXVI-ojo sekmadienio skelbimai

 • Šis sekmadienis - rugsėjo 26 d. - pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena.
 • Šį sekmadienį taip pat minima vairuotojų ir keliaujančiųjų diena. Viešpaties globai paveskime visus keliaujančius ir melskime už žuvusius kelyje.
 • Rugsėjo 27 d. (pirmadienis) Bažnyčia mini Šv. Vincentą Paulietį, kunigą.
 • Rugsėjo 29 d. (trečiadienis) - Šv. Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo, arkangelų, šventė.
 • Rugsėjo 30 d. (ketvirtadienis) - Šv. Jeronimą, kunigą, Bažnyčios mokytoją.
 • Visiems dėkojame už maldas ir aukas katedros išlaikymui.